Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansöker om fortsatt tillstånd och utökad gruvtäkt i Haparanda

Kungörelse: Swerock AB ansöker om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet enligt miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 595 000 ton berg under en period av 15 år. Ansökan omfattar även krossning och sortering. Ansökt verksamhet avses bedrivas inom fastigheten Naartijärvi 2:27 i Haparanda stad.

Så tar du del av handlingarna

Kontakta något av nedanstående kontor för att ta del av handlingarna i ärendet:

Så lämnar du synpunkter i ärendet

Om du vill yttra dig i ärendet ska du göra det skriftligt till Länsstyrelsen i Norrbottens län via post eller e-post.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Ansökan sker enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange ärendets diarienummer 551-3917-24.

Senast den 16 augusti

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 16 augusti 2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss