Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen skärper reglerna för laxfisket i Lainioälven

Flygfoto av Lainioälven som ringlar genom ett skogslandsskap

Lainioälven är en populär laxälv.

Inför fiskesäsongen 2024 skärper Länsstyrelsen reglerna för laxfisket i Lainioälven. På älvsträckan tillämpas ett förvaltningssystem med så kallade laxplomber och skärpningen innebär bland annat att antalet plomber som säljs kommer att bli färre och tidsramen för när lax får fångas och avlivas begränsas. Skärpningarna motiveras av den dåliga utvecklingen av Torneälvens laxstam.

Varför skärps reglerna?

Under 2023 var återvandringen av lax till de allra flesta älvar mycket dålig. Prognoserna visar på fortsatt svag uppvandring för 2024 och de vetenskapliga råden är att fisketrycket bör minska på bestånden av vild lax. De negativa prognoserna har bland annat lett till att EU förbjudit laxfiske på kusten i Bottenhavsområdet.

Torneälven, som i grunden har en stark laxstam, hade under 2023 80 % sämre återvändning än den förväntade. Den dåliga återvandringen innebär att Torneälven i år producerat laxungar långt under sin kapacitet. Vilket kan komma att få negativa konsekvenser om ett antal år när dessa laxar ska återvända som vuxna fiskar till älven. Om den dåliga produktionen fortsätter kan nedgången bli långvarig och påverka fiskemöjligheterna under många år framöver.

Den vetenskapliga rådgivningen för Torneälven är den samma som för övriga älvar - med särskild hänsyn till de delar av laxbeståndet som stiger tidigt i älven och vandrar högt upp i älvsystemet. Samma som laxen i Lainioälven.

Närbild på en lax med en plomb

I Lainioälven används laxplomber som ska fästas på den avlivade laxen.

Adaptiv förvaltning i Lainioälven

Vi misslyckades med att få till stånd kraftfulla regleringar i gränsälven i år trots den tydliga vetenskapliga rådgivningen, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbotten. I övre delen av Lainioälven bestämmer vi emellertid reglerna själva och här kan vi göra åtgärder för att skydda den värdefulla Lainiolaxen.

I Lainioälven tillämpar Länsstyrelsen en förvaltningsmodell med så kallade laxplomber och med obligatorisk fångstrapportering. Modellen ger möjlighet att enkelt dra ner på fisketrycket efter lax samtidigt som annat fiske efter exempelvis harr kan tillåtas fortsätta.

Plombsystemet ger oss unika möjligheter till en adaptiv förvaltning vilket innebär att vi smidigt kan anpassa reglerna när förutsättningarna förändras, säger Dan Blomkvist. Utvecklingen för laxen har varit positiv under en längre tid men den uppkomna situationen innebär att vi nu får testa systemet i skarpt läge.

De senaste åren har det sålts runt 300 laxplomber per år men under 2024 års säsong kommer endast 120 plomber finnas till försäljning hos fyra olika återförsäljare. Varje fiskare kommer endast att kunna köpa en plomb under hela säsongen. Försäljningen av plomberna startar den 8 juni vilket markerar starten för laxfiskesäsongen i övre Lainioälven. Det är tillåtet att fiska lax till den 31 augusti men under augustimånad råder förbud mot att avliva laxar.

De nya reglerna innebär en tydlig begränsning av fisket och det kommer att innebära att inte alla som vill fiska lax i övre Lainioälven kommer att kunna göra det i år.

Vi försöker emellertid göra en avvägning mellan att tydligt minska fisketrycket och fångstuttaget och samtidigt inte störa fiskesäsongen mer än nödvändigt för turistnäring och fiskare som vill besöka området. Förhoppningsvis är den negativa utvecklingen tillfällig så att vi kan återgå till det ordinära regelverket så snart som möjligt, avslutar Dan Blomkvist.

Flugfiskare som håller i en lax i Lainioälven

Under augusti månad måste all fångad lax återutsättas.

Om fiske i Lainioälven

Se Fiska i fjällen, Lansstyrelsen och klicka vidare till rubriken Laxfiske i Lainioälven

Kontakt

Dan Blomkvist

Länsfiskekonsulent

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss