Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillkännagivande av nytt undantag från föreskrifter i Buldanberget-Bielloáhpe naturreservat i Jokkmokks kommun

Kungörelse: Regeringen har den 16 maj 2024 beslutat i regeringens ärende: Överklagande av Länsstyrelsen i Norrbottens läns beslut att bilda naturreservatet Buldanberget-Bielloáhpe, Jokkmokks kommun.

Punkt fyra under rubriken ”Undantag från reservatsföreskrifterna” i länsstyrelsens beslut får följande lydelse och innebär att föreskrifterna inte ska hindra:

4. följande åtgärder inom ramen för befintlig koncession samt gällande ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt:

  • drift, underhåll, reparation och ombyggnation av kraftledning
  • nödvändiga avverkningar i kraftledningsgata inklusive sidoområde, eller
  • framförande av motordrivet fordon som krävs för arbetet.

Innan ovanstående åtgärder vidtas ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, enligt vad som framgår av förordningen (1998:904) om anmälan om samråd.

I övrigt gäller länsstyrelsens beslut den 18 december 2023, diarienummer 2438-2023.

Så tar du del av handlingarna

Kontakta Länsstyrelsen i Norrbottens län för att ta del av handlingarna i ärendet:

Laghänvisning

Ärendet har beslutats enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange ärendets diarienummer 375-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss