Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är huvudförhandlingen för Bolidens ändringstillstånd för Aitikgruvan i Gällivare kommun avslutad

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Tisdag den 21 maj startade huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen om Boliden AB:s sökta tillstånd för utförda och planerade dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Aitikgruvan i Gällivare kommun. Bolaget har också ansökt om ändringstillstånd för att använda Salmijärvi dagbrott som ett vattenmagasin. Huvudförhandlingens avslutades torsdag 23 maj.

Tillstånd för stödbanksåtgärder

Boliden Mineral AB har ansökt om tillstånd till de redan utförda stödbanksåtgärderna på dammar samt även planerade åtgärder på ytterligare dammar vid Aitikgruvan i Gällivare kommun.

Länsstyrelsen anser att de planerade stödbanksåtgärder som bolaget har sökt tillstånd till kan godkännas.

Ändringstillstånd

Bolaget har också ansökt om ett så kallat ändringstillstånd för att använda Salmijärvi dagbrott som ett vattenmagasin.

Länsstyrelsen anser att det sökta ändringstillståndet ska avvisas. Vi anser att underlaget behöver kompletteras och bolagets utsläpp till vatten strider mot miljökvalitetsnormerna i Leipojoki. Precis som Havs- och vattenmyndigheten anser, ser vi också att ansökan behöver kompletteras med uppgifter om vattenhantering, utsläpp till vatten, skyddsåtgärder samt påverkan på Natura 2000.

Huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen startade tisdag den 21 maj kl 8.30 och avslutades torsdag den 23 maj. Onsdag den 22 maj var det gemensam syn vid Aitikgruvan i Gällivare.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss