Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse att söka stöd för klimatsmarta åtgärder i Norrbotten – snart öppnar ansökan igen

Två barn på promenad i skogen

Foto: Stefan Isaksson, Johnér

Intresset för klimatinvesteringar via Klimatklivet är fortsatt stort i Norrbotten. Under årets första ansökningsomgång inkom sammanlagt 32 ansökningar till ett stödbelopp av 315 miljoner kronor. Den 3:e juni öppnar Klimatklivet igen för nya ansökningar. Dessutom finns möjligheter att söka stöd för laddinfrastruktur genom Energimyndighetens Regionala Elektrifieringspiloter för tunga transporter.

Stort intresse för Klimatklivet under 2024

Den första ansökningsomgången till Klimatklivet var uppdelad i tre olika kategorier med konkurrensanpassade utlysningar till publika vätgas- och laddstationer samt en ansökningsperiod för vanliga klimatklivsåtgärder. Intresset var stort och sammanlagt över de tre kategorierna inkom 32 ansökningar i Norrbotten till Klimatklivet till ett sammanlagt stödbelopp av 315 miljoner kronor.


Inom utlysningen för publika vätgastankstationer inkom 6 anbud för att bygga stationer längs med E4 och E10 mellan Luleå och Kiruna. I ansökningsomgången för de vanliga klimatklivsåtgärderna inkom 9 ansökningar. Intresset för vätgas speglade sig även där då två av åtgärderna avsåg just vätgas. I övrigt inkom ansökningar för olika åtgärder inom elektrifiering, pelletsproduktion samt grön cement.

Första ansökningsomgången avslutades med en utlysning för publik laddinfrastruktur där det kom in 17 anbud i Norrbotten. De flesta av anbuden gällde snabbladdning för personbilar och avses placeras i bland annat Luleå, Piteå, Kalix, Överkalix och Arvidsjaur kommuner. Samtliga ansökningar ligger nu och inväntar beslut hos Naturvårdsverket.

Vi på Länsstyrelsen är glada över alla ansökningar som kommit in och hoppas på att det kan leda till många bra klimatåtgärder i länet, säger Arvid Boström, handläggare Klimatklivet.

Ny ansökningsperiod för Klimatklivet i juni

Det är snart dags för årets andra ansökningsomgång till Klimatklivet som är öppen mellan den 3:e och 11:e juni 2024. I denna omgång är det endast öppet för vanliga klimatklivsåtgärder. För de som är intresserade av publik laddinfrastruktur så kommer en ny utlysning att äga rum i oktober. I november kommer även en tredje ansökningsomgång till det vanliga Klimatklivet så om ni inte är redo att ansöka nu i juni så finns det nya möjligheter till hösten.

För de som vill veta mer så arrangerar vi ett digitalt informationsmöte om Klimatklivet den 23:e maj. Om ni vill hälsa på oss och prata mer så kommer vi även finnas på plats under Länsstyrelseveckan i Kulturens hus 20 – 24 maj. Jag hoppas att vi syns där, säger Arvid Boström.

Från och med den 6 maj kan hamnar, fastighetsägare, logistikföretag med flera söka stöd hos Energimyndigheten för att installera laddstationer. Stödet ges för laddning i samband med olika former av lastning, lossning och service (ibland kallad semipublik laddning). Laddstationerna ska vara öppna för alla transportörer som har ärenden på fastigheten under ordinarie öppettider.

Den totala stödsumman är 850 miljoner kronor och ingår i programmet Regionala elektrifieringspiloter. Stödet går att söka under perioden 6 maj till 31 oktober 2024 och stödnivån är 20–50 procent beroende på storleken på företaget som söker. Det finns också en möjlighet till 5 procent extra stöd om laddstationen byggs i något av EU:s utpekade stödområden. De inkommande ansökningarna hanteras i turordning och utan inbördes konkurrens där ambitionen är att de som söker ska få besked inom några veckor. Alla som uppfyller kraven, bland annat att laddstationerna ska vara klara senast 2027 och drivas i minst fem år, får ta del av stödet så långt pengarna räcker.

Fakta om Klimatklivet


Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Investeringarna stärker även Sveriges självförsörjningsgrad och gör oss bättre rustade för framtiden. Du som vill göra en klimatsmart investering kan få stöd på upp till 70 % av investeringskostnaden. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss