Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Månadens kulturmiljö: Öjebyns kyrkstad

Vy över Öjebyns kyrkstad.

Infartsvägen mot kyrkan följer det som historiskt var den gamla kustlandsvägen. Stugorna hade tidigare nävertak, faltak eller spåntak. Numera har de flesta plåttak. Foto: Maria Fäldt

Kyrkstaden i Öjebyn är ett stolt kulturarv och stort besöksmål i Piteå kommun. Varje år restaureras ett antal kyrkstugor här med statliga bidrag som fördelas av Länsstyrelsen. Under 2023 bedrevs ett samordningsprojekt som syftade till att ta fram åtgärdsplaner till 16 stugor i ett kvarter. Planerna underlättar för ägarna vid vård och underhåll av kyrkstugorna.

I projektet har också blivit tydligt att effekten av klimatförändringar redan påtaglig. Ett varmare och fuktigare klimat påskyndar nedbrytningsprocesserna.

Varför skyddas Öjeby kyrkstad?

Öjebyns kyrkstad är en av Norrbottens sju kyrkstäder. Kyrkstäder är en särskild typ av kulturmiljö som enbart finns bevarade i Västerbotten och Norrbotten. Öjebyn är länets näst största med omkring 150 byggnader. En kyrkstuga består ofta av flera kammare, som har olika ägare. De äldsta kyrkstäderna har anor åtminstone tillbaka till 1500-talets slut. Den nuvarande byggnaderna är huvudsakligen från 1800-talet. Kyrkstugorna användes länge som övernattningsbostäder vid kyrkobesök, marknader och ting.

I höst öppnar nästa ansökningsperiod då du kan ansöka om stöd för att skydda kulturhistoriska miljöer.

Bidrag till kulturhistoriska miljöer

flygbild över Öjeby kyrkstad

I Öjebyn är byggnadsskicket varierat. Det finns timmerbyggnader i en eller två våningar och stugor med upp till åtta kammare. Stugorna är privatägda och står på mark som ägs av församlingen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss