Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Från och med den 7 mars är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

Sveriges anslutning till försvarsalliansen Nato är en konsekvens av det kraftigt försämrade omvärldsläget. Det innebär att vi behöver öka tempot i arbetet med att bygga upp det civila försvaret tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer, både i länet och inom hela det Norra civilområdet, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten och chef för det Norra civilområdet.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet. Det gör vi tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Länsstyrelsen i Norrbottens län är även ansvarig länsstyrelse i det Norra civilområdet, vilket innebär att vi också har motsvarande ansvar inom hela civilområdet. Det Norra civilområdet omfattar länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med det civila försvaret. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss