Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utredning av hantering av vårens översvämning längs Torneälven

Översvämning vid en bro.

Utredningen visar att konsekvenserna är begränsade med endast materiella skador. Flera aktörer behöver dock dra lärdomar av händelsen och se över sina rutiner.

Torneälven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar. Älvfåran har en vacker natur med värden skyddade enligt Natura2000, vilket innebär att området är ett av EU:s mest skyddsvärda naturområden. Nästan årligen inträffar det som benämns för höga flöden i älven. I Torneälven är det inte ovanligt att de höga flödena orsakar materiella skador.

Under vårfloden 2023 blev dock de höga flödena i älven ovanligt stora. Snösmältning och kraftigt regn medförde att mängden vatten som skulle passera i älvfåran var svår att beräkna. I och med denna ovanliga mängd vatten i älven, har Länsstyrelsen på uppdrag av MSB gjort en utredning av översvämningen.

Utredningens fokus och slutsatser

Utredningen har fokus på hanteringen av översvämningen och konsekvenserna av den i älv-kommunerna Pajala, Övertorneå och Haparanda kommun. Utredningen innehåller bland annat hanteringen av SMHIs utfärdande av varningarna och prognoser.

Finland drabbades av liknande konsekvenser och problematik vid prognosarbetet. Här finns möjlighet för ökad samverkan mellan Sverige och Finland via bland annat finska SYKE och NTM-centralen. Exempelvis kan delning av data från ländernas olika mätpunkter vara stöd i prognosarbetet, berättar Åsa Davidsson, handläggare vid samhällsskyddsenheten hos Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Generellt sett blev konsekvenserna begränsade med endast materiella skador. Det finns inga tecken på att natur eller miljö tagit skada.

Det har dock framkommit flera konsekvenser och följder av att det aldrig genomfördes en aktörsgemensam regional samverkanskonferens under räddningstjänstens hantering av händelsen. En av slutsatserna är att Länsstyrelsen i Norrbottens län bör se över sin rutin för initiativ till samverkanskonferens, om den inte efterfrågas av en aktör. Fler konsekvenser och slutsatser finns listade i utredningen och de är bland annat:

  • Geografisk spridning av nationella resurser. Transporten av material från lagret i Kristinehamn tar minst 24 timmar till norra Sverige.
  • Informationsdelning till berörda eller kommande berörda aktörer.
  • Uthållighet i hanteringen över tid genom att undvika personberoenden.
  • Varningstjänst för ökad överensstämmelse mellan varning och konsekvens.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss