Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt tungt energiplaneringsuppdrag till Länsstyrelsen

Två kvinnor med en trappa i bakgrunden

Susanne Friberg och Maria Palo Isaksson, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har fått regeringens uppdrag att leda och samordna arbetet med en regional energiplanering. Syftet med uppdraget är att bidra till stärkt näringslivsutveckling, minskad klimatpåverkan, förbättrad energiberedskap och trygg energiförsörjning.

Uppdraget handlar om att säkra tillräcklig energiproduktion för länet, arbetstillfällen och välfärd. Utan tillräckliga mängder energi på rätt plats och i rätt tid kan industrins energiomställning inte ske. Detta skulle få i det närmaste oöverskådliga konsekvenser för den sociala och ekonomiska hållbarheten i Norrbotten.

Som regeringens företrädare i länet ser vi fram emot att samordna insatser från länets aktörer inom uppdragets fokusområden, säger Susanne Friberg, chef för avdelning Samhälle på länsstyrelsen.

Maria Palo Isaksson, energi- och klimatstrateg vid Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar med uppdraget och berättar att arbetet kommer att behöva pågå under lång tid framöver. Hon ser även vikten av att energiomställningen äger rum med hänsyn till länets särskilda förhållanden.

Vi i länet behöver vara överens om målbilden. Hur vill vi att livet i Norrbotten ska vara nu och för kommande generationer? Vi måste börja bygga bilden av det län vi vill leva i, och lämna efter oss, avslutar Maria Palo Isaksson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss