Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyheter för fjällfisket i Norrbotten 2024

Sarvajohka i Kiruna kommun

Sarvajohka i Kiruna kommun. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbotten presenterar några nyheter inom fjällfisket i länet för 2024.

Kiruna kommun

I Kiruna kommun öppnas det tidigare trädalagda vattnet Sarvajohka upp för kvoterat fiske. Det kvoterade området omfattar en cirka 5 km lång sträcka av vattendraget Sarvajohka samt en del intilliggande småsjöar. Sarvajohka och vissa av småsjöarna håller öring och röding. Den tillåtna fisketiden är 1 juli till 15 augusti och totalt tillåts 45 fiskedygn. Mer information om fiskeregler och hur man ansöker om fisketillstånd finns på länsstyrelsens hemsida.

Sarvajohka är ett litet och intimt vattendrag som kan erbjuda fina fiske- och naturupplevelser men som också är känsligt för fisketryck och slitage. I och med att det kvoterade området också omfattar ett antal småsjöar där vissa håller fin öring och röding så erbjuds möjligheter till varierat fiske samtidigt som besökstrycket kan spridas ut, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

I gränsälven (Muonio- och Könkäma älvar) råder förbud att fiska harr under tiden 1 april till 15 juni. Det innebär en längre fredningstid för harren i gränsälven än vad som är fallet i övriga delar av kommunen. Regeln är beslutad i den svensk-finska gränsälvsstadgan och gäller i privata vatten såväl som på de vatten som länsstyrelsen förvaltar.

Jokkmokks kommun

I den populära fiskesjön Tjaktjajaure räknas numera också röding in i den tillåtna dagsfångsten (så kallad bag-limit). Det är numera tillåtet att fånga och behålla max 5 fiskar av arterna röding och öring. Dagsfångsten eller bag-limiten kan således kombineras valfritt mellan arterna, t.ex. 3 rödingar och 2 öringar men det tillåtna totalantalet per fiskedag är 5 fiskar. Regeln gäller året runt det vill säga även under vinterfiskesäsongen.

Tjaktjajaure är en reglerad sjö och under vissa förhållanden medför det att fisken koncentreras och blir extra lättillgänglig. Vi vet att det tidvis har förekommit rovfiske med väldigt stora fångster och den nya regeln har införts för att förhindra att fisket bedrivs allt för hårt så att det skadar bestånden, säger Blomkvist.

Samtliga fjällkommuner

I strömmande vatten är numera öringen fredad från fiske från 1 september till sista december. Regelförändringen är en anpassning till att Havs- och vattenmyndigheten utökat fredningstiden i sina föreskrifter (FIFS 2004:37) och länsstyrelsen har beslutat att samma regler ska gälla i samtliga strömmande vatten i området ovanför odlingsgränsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss