Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Framtidens snö- en omvälvande förändring

Norra Sverige har alltid varit känt för sin långa och hårda vinter med generösa mängder snö. Som i vissa län täcker landskapet från oktober ända fram till juni. Vi ser att snö är en väsentlig del av livet i norr. Historiskt, nu och i framtiden. Snöförhållanden påverkar människor, näringar och kulturen i norr. Men i framtiden hotas vintern av en omvälvande förändring och det kommer få konsekvenser.

Sveriges nordligaste länsstyrelser har tagit fram en rapport som handlar om hur snöförhållandena i norra Sverige kan utvecklas i framtiden när de påverkas av klimatförändringar. Rapporten är utförd av SMHI på uppdrag av länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Rapporten Snö i framtida klimat

Det finns även en kartvisningstjänst där den intresserade i detalj kan se hur snöförhållanden kan bli i framtiden, givet utveckling av klimatförändringar. Kartskikten för snö hittas under ”Analyser/Miljö, hälsa och säkerhet/LST SMHI Klimatserier, meteorologi utökade snöindikatorer".

Länskarta Norrbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå i vissa områden. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

snölandskap med ett träd

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss