Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete för att förbättra älgstammens kvalitet i norra Sverige

Älg på åker.

Länsstyrelserna i norra Sverige har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Jägareförbundet och Storskogsbruket inlett ett arbete för att upprätthålla och förbättra älgstammens kvalitet.

Satsningen görs för att få mer kunskap om älgstammen i norra Sverige och för att öka engagemanget för älgförvaltning, exempelvis genom inrapportering av den data som behövs.

Ny forskning i Norrbotten

SLU kommer i år att genomföra studier med fokus på älgstammens kvalitet genom insamling av prover från fällda älgar inom ett älgskötselområde i Luleå kommun. Med kvalitet menas här älgstammens ålderssammansättning, reproduktion, storlek, vikt, energinivåer och stresshormoner. Dessutom studeras älgarnas föda.

De nya studierna kompletterar tidigare forskning där fokus legat på hur älgen påverkar sin livsmiljö: hur de rör sig, hur mycket de äter och hur betandet påverkar skogen, skogens tillväxt och biologisk mångfald.

Resultaten kommer att ge ny, viktig kunskap för älgförvaltningen. Det behövs då älgen förekommer i lägre tätheter än tidigare och livsmiljöerna har förändrats på grund av ökande stammar av andra hjortvilt, ett förändrat klimat och ändrad markanvändning, säger Fredrik Widemo, forskningsledare för projektet på SLU.

Deltagare och ansvar:

  • Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland ansvarar för det övergripande arbetet.
  • Jägareförbundet ger utbildningar.
  • Storskogsbruket (de stora skogsbolagen i länen) bidrar med information till jaktlagen och viss finansiering.
  • SLU leder ett flerårigt forskningsprojekt för att samla in viktiga data om älgstammens kvalitet.

Länets samtliga jaktlag uppmanas rapportera in fällda älgars ålder och vikt

Jaktlagens rapporter via viltdata/jaktrapport eller direkt i länsstyrelsernas älgportal Älgdata bidrar med viktigt underlag. Jaktlagen uppmanas rapportera vikter som oputsade slaktvikter, det vill säga innan man skurit bort eventuella skottskador och liknande. Åldersbestämning ska endast göras utifrån snittade och bedömda tänder.

Kontaktpersoner

Michelle Granlund
Vilthandläggare
Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 55 12
jaktfragor.norrbotten@lansstyrelsen.se

Ester Andersson
Vilthandläggare
Länsstyrelsen Norrbotten
010-225 57 76
jaktfragor.norrbotten@lansstyrelsen.se

Björn Sundgren
Jaktvårdskonsulent Region Norr
Svenska Jägareförbundet
010-584 76 77
Bjorn.Sundgren@jagareforbundet.se

Fredrik Widemo
Universitetslektor och docent
Sveriges lantbruksuniversitet
090-786 81 40
fredrik.widemo@slu.se

Kontakt

Jaktfrågor Norrbotten

Telefon 010-225 50 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss