Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ligger vattenfrågorna på bordet

Foto på en grupp människor tillsammans med Norrbottens landshövding

Bottenvikens vattendelegation på besök i residenset

Under två dagar träffas Sveriges fem vattenmyndigheters delegationer i Luleå för att utbyta erfarenheter, ta del av kunskapshöjande samtal och för att upprätthålla dialogen om våra vatten.

På plats i Luleå är respektive ordförande för delegationerna tillika landshövdingar i de län som har en vattenmyndighet; Carina Jämtin landshövding i Västernorrland, Johan Sterte landshövding i Västmanland och Allan Widman landshövding i Kalmar län.

Temat på mötet är "Vattenfrågor i den gröna omställningen". Mötet kommer även att gästas av representanter från Regeringskansliet, Sveriges geologiska undersökning, Havs och vattenmyndigheten, Svenskt Vatten, Svenska Kraftnät, och Luleå tekniska universitet.

Programmet innehåller bland annat panelsamtal med Peter Larsson, utredare för ett hållbart samhällsbyggande och snabb befolkningsutveckling i Norrbotten och Västerbotten samt Arne Müller, författare och journalist.

Fakta

Sverige har fem vattenmyndigheter och deras uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv. Vattenmyndigheterna samordnar arbetet med vattenförvaltning och här är det många aktörer i samhället som ska samverka. I varje vattendistrikt finns en beslutande vattendelegation. Alla beslut som vattendelegationerna tar följer de lagar och vägledningar som finns för svensk vattenförvaltning, så att Sverige följer EU:s vattendirektiv.

Ledamöter i vattendelegationerna är utsedda av regeringen. De är sakkunniga inom olika områden och har ett personligt mandat, vilket innebär att de inte representerar den organisation de är anställda av. Ordförande för vattendelegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. I Bottenviken vattendistrikt är Norrbottens landshövding Lotta Finstorp ordförande

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss