Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kebnekaiseprotokollet – med löfte om ett mer hållbart friluftsliv

Fotografi av sex personer som står vid berget Kebnekaise och håller i ett papper där det står Kebnekaiseprotokollet

Foto: Mikael Drackner

Den 12 september undertecknades Kebnekaiseprotokollet - ett gemensamt åtagande och handlingsprogram för ett mer klimatsmart friluftsliv.

Under fyra dagar har ett 50-tal representanter från det organiserade friluftslivet, forskarvärlden, myndigheter och näringsliv vandrat till och från Kebnekaise i Kirunafjällen för att diskutera hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för morgondagens friluftsliv.

Dagar av kunskapsinhämtning och diskussioner har resulterat i Kebnekaiseprotokollet som undertecknades av de största nationella friluftsorganisationerna. De har åtagit sig att arbeta för att minska friluftslivets klimatutsläpp genom att bland annat verka för mer klimatsmart resande.

De kommer även att ha ett fortsatt erfarenhetsutbyte och hoppas på att kunna inspirera fler att delta i påverkansarbetet för att snabba på friluftslivets klimatomställning.

— Genom att arbeta tillsammans för att minska friluftslivets negativa påverkan på klimatet kan vi säkerställa att vi även i framtiden kommer att kunna njuta av natur och friluftsliv, säger Victoria Bystedt, friluftssamordnare på Länsstyrelsen i Norrbotten som deltog på klimatmötet.

Kebnekaiseprotokollet i korthet

1 §. Vi står för att utan en natur i balans finns inget friluftsliv
2 §. Vi kraftsamlar för att stärka det organiserade friluftslivets positiva inverkan
3 §. Vi genomför konkreta åtgärder för att minska friluftsresornas klimatavtryck
4 §. Vi samarbetar i påverkansfrågor för mer klimatsmarta resor till
friluftslivet
5 §. Vi bildar ett nytt nätverk för samverkan om klimatsmarta resor inom friluftslivet
6 §. Vi understryker att klimatsmart resande också ger vinster för den sociala hållbarheten
7 §. Vi krokar arm och delar erfarenheter för att inspirera fler i klimatarbetet

Undertecknades av Svenska Turistföreningen, Scouterna, Svenska Kanotförbundet, Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Orienteringsförbundet, Svenska fjällklubben och Svenskt Friluftsliv.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss