Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SCA Skog AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet

Kungörelse: SCA Skog AB ansöker om tillstånd till täktverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för att bryta och vidareförädla sammanlagt 500 000 ton berg under en period av 20 år. Ansökt verksamhet avses bedrivas inom fastigheten Åfors 1:3 i Piteå kommun.

Så tar du del av handlingarna

Kontakta något av nedanstående kontor för att ta del av ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning:

Så lämnar du synpunkter

Om du vill yttra dig i ärendet ska du göra det skriftligt via post eller e-post till miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Norrbottens län, som prövar bolagets ansökan om tillstånd senast den 27 juni 2023. Vid skriftväxling ska diarienummer 551-1659-2023 anges.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Ansökan sker enligt 9 kap. miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange alltid ärendets diarienummer; 551-1659-2023.

Senast den 27 juni

Ditt skriftliga yttrande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 27 juni 2023.

Kontakt