Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik satsning för en jämställd samhällsomvandling i norra Sverige

Den 25 maj bjuder Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten och Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten, in aktörer från både Norrbotten och Västerbotten för att underteckna avsiktsförklaringen.

I norra Sverige sker många och stora industrietableringar. För att lyckas med samhällsomvandlingen och skapa tillväxt krävs insatser för jämlikhet och jämställdhet. Nu ansluter flera av landets och länens industriföretag till myndigheternas avsiktsförklaring för jämställd industri.

Om den pågående samhällsomvandlingen i norra Sverige ska kunna leda till en hållbar samhällsutveckling som främjar både kvinnors och mäns förutsättningar på likvärdiga sätt, måste jämställdhet vara en högt prioriterad fråga hos alla de samhällsaktörer som på olika sätt bidrar till att forma det nya samhälle som växer fram. Kvinnor och män måste ha lika möjligheter att bidra till samhällsomvandlingen.

Avsiktsförklaring för jämställd industri undertecknas

Mot den bakgrunden har aktörer från Norrbotten och Västerbotten tagit fram en gemensam viljeriktning – en avsiktsförklaring för jämställd industri. Avsiktsförklaringen berör aktörer från många olika områden, allt från tillverkande industrier som SSAB och Nymek till företag som arbetar med artificiell intelligens som Tromb och Substorm.

Under förmiddagen 25 maj bjuder Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten och Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten, in aktörer från både Norrbotten och Västerbotten för att underteckna avsiktsförklaringen. Bland anmälda deltagare finns bland annat, Boliden Rönnskär, Adopticum, IUC norr, Polismyndigheten, Kaunis Iron, Kuusakoski, Polarbröd, Talga och många fler.

Under eftermiddagen startar dessutom ett unikt ledarskapsprogram upp som berör utvalda företag som undertecknar avsiktsförklaringen. Bland deltagarna finns bland annat SSAB Luleå, Polarbröd och Boliden Rönnskär.

För media

Tid: Program för undertecknande av avsiktsförklaring pågår kl. 10.00-11.50

Plats: Wood hotell, Skellefteå

Kontaktpersoner:

Linda Moestam, linda.moestam@lansstyrelsen.se  tel: 076-133 97 47
Länsstyrelsen Norrbotten

Monica Forsman, monica.forsman@lansstyrelsen.se  tel: 070-383 71 48
Länsstyrelsen Västerbotten

Kontakt

Fredrik Hedlund

Kommunikationschef Länsstyrelsen

Telefon 072-71 77 091