Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett större antal hundar omhändertagna vid tillsyn

Detta är en obligatorisk alternativ text. Beskriv vad man ser på bilden för någon som inte kan se.

Länsstyrelsen i Norrbottens län har omhändertagit 80 hundar och tre hästar som olovligen förts in i Sverige. Jordbruksverket har nu fattat beslut om att samtliga hundar måste avlivas av smittskyddsskäl.

Texten har uppdaterats den 17 maj klockan 15:10.

Det var i måndags som Länsstyrelsen fick en anmälan om att ett större antal hundar och tre hästar förts in i Sverige. Med hjälp av polisen kunde Länsstyrelsen omhänderta djuren i en by i Tornedalen.

Ärendet har nu tagits över av Jordbruksverket som bedömt situationen så pass allvarlig att alla hundar måste avlivas omgående för att undvika att djuren för in sjukdomar och smittor i landet. Jordbruksverket utreder vad som ska hända med de tre hästarna som står isolerade i väntan på beslut.
— Detta är ett av de största omhändertaganden vi gjort någonsin på en och samma gång. Ärendet ligger nu hos Jordbruksverket som också verkställer besluten, säger Anna Modig chef på djurskyddsenheten.

Varför omhändertogs djuren?

Transporten som använts var mycket undermålig och inte godkänd som djurtransport. Förutsättningar att hålla en så stor mängd djur på ett djurskyddsmässigt godtagbart sätt fanns inte på platsen. Tillåtelse att inhysa djuren fanns inte heller. Flera av hundarna har varit i dåligt skick. Hundarna har varit magra, toviga, smutsiga med avföring i pälsen samt haft sårskador. Vissa hundar har haft svårigheter att röra sig och det har även funnits hundar med andra symtom på sjukdomar.

Hur fick Länsstyrelsen veta var djuren befann sig?

Länsstyrelsen fick ta emot en anmälan från Polismyndigheten som i sin tur hade fått en anmälan från allmänheten.

Vad händer med hästarna?

Hästarna är tills vidare uppstallade och hålls isolerade. Jordbruksverket utreder vad som ska hända med de tre hästarna som är isolerade i väntan på beslut.

Varför avlivas hundarna?

Jordbruksverket har bedömt att hundarna ska avlivas omgående för att undvika att djuren för in sjukdomar och smittor i landet.

Vem ansvarar för vad i detta?

Länsstyrelsen är ansvarig för själva omhändertagandet av djuren. Det är Länsstyrelsen som har fattat beslut att hundarna ska omhändertas med stöd av djurskyddslagen.

Det är Jordbruksverket som är ansvarig för verkställigheten av beslutet om avlivning av hundarna.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Vi utför djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroll av djurhälsopersonal. Syftet med vårt djurskyddsarbete är att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra.

Kontakt

Jordbruksverket

Pressjour

Telefon 036-15 51 42

Fredrik Hedlund

Kommunikationschef Länsstyrelsen

Telefon 072-71 77 091