Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om björnförvaltningen i länet

björn i vinterlandskap Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten har ett regionalt ansvar att balansera olika intressen samt reglera björnstammen. Länsstyrelsen vill förtydliga vad som gäller kring skyddsjakt på björn.

Björnen är fridlyst och får liksom de andra stora rovdjuren endast jagas under strikt kontrollerade former. För att reglera antalet björnar och förebygga skador på tamdjur får skyddsjakt och licensjakt genomföras, om förutsättningarna för jakten är uppfyllda.

Länsstyrelsen i Norrbottens läns ser att skyddsjakt på björn sker som en konsekvens av de problem björnar i kalvningsland orsakar för renskötseln, speciellt under våren som är den mest intensiva perioden för skyddsjakt. 51 björnar har fällts under skyddsjakt i Norrbotten den senaste månaden.
Men samtidigt så är det inte ens hälften av länets samebyar som ansökt om skyddsjakt på björn i år.

— Vår uppgift är att balansera olika intressen, följa regler och föra björnstammen mot förvaltningsmålet, säger Gunilla Manbré, enhetschef för Naturresurs- och rennäringsenheten,
som fick rovdjursfrågorna till sin enhet från och med augusti 2022.

Förvaltningsmålet innebär att det ska finnas 500 björnar i länet med så lite negativ påverkan på renskötseln som möjligt. De senaste årens inriktning på jaktuttagen har visat sig vara mycket effektiva i vissa delar av länet då några av samebyarna verkar ha färre problem med björn i kalvande renhjord i år.

— Senaste björnspillningsinventeringen där många jägare och allmänhet hjälpte till var ett viktigt bidrag till förvaltningen av länets björnstam. Förhoppningsvis kan ännu fler bidra så att vi får ett ännu bättre resultat vid kommande inverteringar, säger Gunilla Manbré.

Licensjakt är ett viktigt verktyg i björnförvaltningen med olika möjligheter och effekt, men påverkas av skyddsjakterna. Länsstyrelsen försöker att rikta licensjakten till de skadeutsatta kalvningslanden, i första hand skogsrenskötseln. Det är viktigt att samebyarnas förlustberäkningar kommer in enligt de rutiner som finns för toleransnivåarbetet. Det för att kunna utvärdera skydds- och licensjaktens effekter.

Länsstyrelsen i Norrbotten utvärderar ständigt viktiga data från både skydds- och licensjakter. Genom att titta på en längre period kan vi göra de bedömningar som får utvisa vad vi kommer landa i för framtiden.

Kontakt