Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SCA Energy AB får tillstånd till torvbrytning i Arvidsjaur

Kungörelse: Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har lämnat miljötillstånd till SCA Energy AB för torvbrytning inom fastigheten Saltmyran 21:1 i Arvidsjaurs kommun.

Om tillståndet

Tillståndet omfattar även markavvattning och gäller för ett uttag av totalt 1 250 000 m³ torv med ett maximalt årligt uttag om 50 000 m³, till och med den 8 maj 2048. Tillståndet omfattar fortsatt torvbrytning inom Stormyran och Nymyran med ett verksamhetsområde om totalt 115 hektar inom del av tidigare koncessionsområde Saltmyran. Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns i miljöprövningsdelegationens beslut.

Så tar du del av handlingarna

Kontakta något av nedanstående kontor för att ta del av beslutet:

Så överklagar du beslutet:

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det skriftligt till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Skrivelsen ska skickas via post eller e-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Postadress:

Länsstyrelsen i Norrbottens län
971 86 Luleå

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

Laghänvisning

Ansökan sker enligt miljöbalken.

Ange diarienummer

Vid skriftlig kontakt med oss, ange alltid ärendets diarienummer; 551-6380-21.

Senast den 12 juni

Ditt skriftliga överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Norrbottens län senast den 12 juni 2023.

Kontakt