Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet stärker självförsörjningsgraden i länet

Pojke hoppar från traktor

Under 2022 inkom rekordmånga ansökningar till Klimatklivet och behovet av investeringsstöd är fortsatt stort. Den lägesrapport som Naturvårdsverket lämnat in till regeringen visar att Klimatklivet utöver att minska utsläppen även bidrar till att stärka självförsörjningsgraden.

Minskat beroende av fossila bränslen

Under 2022 beviljades 26 ansökningar investeringsstöd i Norrbotten där de flesta avser laddstationer eller olika typer av elektrifieringar. Andra åtgärder som beviljats omfattar omhändertagande av spillvärme och framställning av grön betong.

Klimatklivet har även prioriterat ansökningar inom lantbruket där det i Norrbotten beviljats stöd till eldrivna fodersystem, effektivare gödselhantering, biogasproduktion för el och drivmedel samt en flispanna för uppvärmning och torkning av spannmål. Klimatinvesteringarna bidrar sammantaget till att minska behovet av import av fossila bränslen, kapa effekttoppar och öka stabiliteten i energisystemet.

– Förutom att vara bra ur miljösynpunkt så bidrar många av dessa åtgärder med att minska beroendet av fossila bränslen och en ökad självförsörjning av energi, material och livsmedel, säger Ann Murugan, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen.

Oroligheter i omvärlden ökar vikten av klimatinvesteringsstöd

Med tanke på omvärldsläget har många investeringar drabbats av förseningar till följd av ökade leveranstider, komponentbrist och ökade kostnader. Naturvårdsverket har dock beviljat förlängning av genomförandetiderna och merparten av åtgärderna följer i huvudsak sitt planerade genomförande.

– Åren som gått har präglats av utmaningar som pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. Det innebär att investeringsstöd som Klimatklivet blir ett än viktigare verktyg för att klimatinvesteringarna och samhällsomvandlingen i Norrbotten ska bli av, säger Ann Murugan.

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, metall och textil. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Den additionella utsläppsminskningen per år, det vill säga den utsläppsminskning som kommit till stånd tack vare Klimatklivet, beräknas vara 2,6 miljoner ton CO2 per år.

Nästa ansökningsomgång samt utlysning för laddinfrastruktur förväntas öppna tidigast hösten 2023. Mer information om Klimatklivet hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt