Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vill bidra till goda och attraktiva livsmiljöer i länet

Liten flicka och pojke leker med släde i snön.

Länsstyrelsen har uppmärksammat en ökad efterfrågan av stöd i tidiga skeden av planeringsprocesserna, och här finns en möjlighet att hitta nya arbetssätt för att möta kommunernas efterfrågan. Foto: Johnér

Nu startar länsstyrelsen arbetet med att bilda ett råd för gestaltad livsmiljö där kommun, stat och andra aktörer kan dela kunskap och erfarenheter. Målet är att inspirera och stödja varandra i arbetet med långsiktigt goda och attraktiva livsmiljöer i Norrbotten.

Gestaltad livsmiljö handlar om en samlad bild på utformningen av människans omgivning, platser vi lever, verkar och bor. Det berör både glesbygd och tätort , ny och befintlig bebyggelse, husen och det som händer mellan husen. God gestaltad livsmiljö handlar om att människor och människors behov sätts som utgångspunkt för planering, byggande och förvaltning av miljöerna.

Länets aktörer behöver nu träffas för att gemensamt komma fram till vilka frågor vi ska fokusera på, och vad vi kan och behöver samverka kring. Länsstyrelsen vill rikta insatser för att stödja kommunernas i deras arbete med gestaltad livsmiljö i den fysiska planeringen.

— Genom dialog och genom att lyfta goda exempel kan vi tillsammans skapa förutsättningar för attraktiva, hållbara och inkluderande samhällen, säger Nelli Flores Nilsson, länsarkitekt vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Möta efterfrågan

Länsstyrelsen har uppmärksammat en ökad efterfrågan av stöd i tidiga skeden av planeringsprocesserna, och här finns en möjlighet att hitta nya arbetssätt för att möta kommunernas efterfrågan.

Rådet ska formas tillsammans med samtliga 14 kommuner i länet.

— Det är viktigt att vi tillsammans har en samsyn om vad gestaltad livsmiljö är och hur man på bästa sätt kan använda det för att skapa en attraktiv region som attraherar kompetens och nya invånare, samtidigt ska de som redan bor här känna sig delaktiga i den utveckling som sker, menar Anna-Karin Abrahamsson, handläggare på enheten för samhällsplanering och kulturmiljö.

Aktörer bjuds in

Ett första dialogmöte kommer att hållas den 29 maj i Kiruna i anslutning till konferensen Växa eller krympa som Norrbottens kommuner arrangerar. Det första mötet riktar sig till kommunerna. Under hösten kommer Länsstyrelsen att bjuda in till ytterligare dialogmöten där fler aktörer, såsom deltagare från näringslivet och civilsamhället, kommer att bjudas in.

Dialogmötet arrangeras av Länsstyrelsen i Norrbotten och finansieras med medel från North Sweden Green Deal.

Kontakt