Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor satsning på naturvårdsbränningar i Norrbotten

En barrskog som det brinner i på marken.

Naturvårdsbränningar görs för att öka skogens naturvärden. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen Norrbotten kommer under sex år att delta i EU-projektet Life2Taiga, tillsammans med 16 andra länsstyrelser, Naturvårdsverket och dess finska motsvarighet Metsähallitus. Projektets mål är att öka den biologiska mångfalden i barrskogstaigan genom kontrollerade bränder.

— I Norrbotten ska vi göra två naturvårdsbränningar per år under de sex år som projektet pågår, säger Bengt Larsson, projektledare på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Bränningarna kommer att äga rum i naturreservat och Natura 2000-områden i Boden, Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Överkalix kommuner. Länsstyrelsen har valt ut områden där förutsättningarna för kontrollerad brand är lämpliga. För att kunna genomföra bränningarna kommer en stor utbildningsinsats genomföras i slutet av maj. 

Bränder gynnar biologisk mångfald

Naturvårdsbränningar görs för att hjälpa de arter som behöver brand för att överleva. Bränder har under tusentals år varit en naturlig del av våra barrskogars livscykel och det finns arter som har anpassat sig till det och som behöver bränder för att överleva. Dessutom skapar bränder död ved och luckor i skogen där lövträd kan växa upp, vilket gör att ännu fler hotade och sällsynta arter gynnas.

Noggrann planering krävs

Genom att välja ut lämpliga skogar som får brinna lagom intensivt under kontrollerade former, går det att göra nytta för naturvärdena utan oönskade, vilda skogsbränder. Väderförhållandena avgör när branden anläggs, och omgivande markägare informeras i förväg. Släckningsarbete och efterbevakning ingår alltid.

Logotyp Life2Taiga

Det här är projektet Life2Taiga

Syfte med Life2Taiga är att återskapa och restaurera en del av den naturtyp som kallas västlig taiga till hur den såg ut för över 100 år sedan. Projektet sträcker sig från oktober 2022 till december 2028. Det koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län och finansieras av EU:s LIFE-program. Den totala budgeten är på 23, 5 miljoner euro. 67% av detta kommer från EU. Budgeten för Norrbottens del är cirka 10 miljoner under sex år.

Projektnamnet syftar på att det här är det andra svenska bränningsprojektet som görs med EU-medel, och namnet uttalas på engelska ”Life to Taiga”, det vill säga "att ge liv till taigan". Västlig taiga är namnet på den sorts barrskog vi har i Sverige och Finland.

Åtgärder och aktiviteter inom projektet

Totalt i projektet kommer det att genomföras 215 naturvårdsbränningar på drygt 3 400 hektar. På ytterligare cirka 2 800 hektar ska brandefterliknande åtgärder genomföras, i skogar där det finns svårigheter med att utföra bränning. I Norrbottens län planeras naturvårdsbränningar i naturreservaten Anderviksravinerna, Jylkkyvaara, Kronogård, Puolva, Rappomyran och Stora Vänsberget i kommunerna Boden, Gällivare, Jokkmokk, Pajala och Överkalix .

Projektet kommer även att utbyta kunskap och erfarenheter med räddningstjänster, skogsbolag, entreprenörer, myndigheter och andra länder i Norden och Baltikum. Det handlar om brandens beteende i skogen och hur vi kan utveckla metoder för att bättre bekämpa vildbränder och förebygga/hantera rökspridning. Det kommer att byggas informationsstigar och små utomhusmuseer i och kring platser där bränningar genomförts. I Norrbotten planeras en informationsstig i naturreservatet Tolikheden-Karkberget i Jokkmokks kommun.

Kontakt