Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

För tidigt att utvärdera omprövning av vattenkraften

Vattenkraftverk i landskapet.

Foto: Johner bildbyrå, Roine Magnusson.

Det är för tidigt att utvärdera vad miljöprövningarna av vattenkraften totalt sett kommer att resultera i då prövningarna precis har börjat. Det var en av slutsatserna vid ett riksdagsseminarium om miljöprövning av vattenkraften, där vattenvårdsdirektör Johanna Söderasp deltog som en av paneldeltagarna.

Elektrifieringen av industri, transporter och samhälle är nycklar för att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft. Utgångspunkten för panelsamtalet var EU:s krav på miljöanpassning av stora och små vattenkraftverk och hur detta påverkar vattenkraftens roll i ett fossilfritt energisystem.

Kraven i EU:s vattendirektiv gör att Sverige måste ompröva och miljöanpassa vattenkraften för att Sverige ska uppnå vattendirektivets mål. Olika länder tolkar ramdirektivet för vatten på olika sätt. Detta skapar konsekvenser för hur vattenkraften prövas. Frågan som panelen dryftade var hur parterna gemensamt kan verka för att miljöåtgärder som införs ger verklig miljönytta och samtidigt inte minskar reglerförmågan eller produktionen mer än det nationella riktvärdet på 1,5 TWh.

Mycket kommer att hända inom forskningen och på elmarknaden framöver och därför är det viktigt att prövningarna får komma igång, men även utvärderas löpande i takt med att ny kunskap kommer fram och vi ser resultatet av prövningarna i domstol. Det kommer att krävas långsiktig och tillräcklig finansiering, god dialog och samverkan mellan inblandade aktörer samt tilltro till systemet och de processer och myndigheter som ska driva arbetet framåt, för att genomförandet ska fungera över tid, menar Johanna Söderasp.

Deltagarna var överens om att det är viktigt att pausen nyttjas klokt och samtidigt inte blir onödigt lång. Det finns även en förväntan på resultatet av regeringsuppdraget om att kartlägga konsekvenserna för elsystemet. Uppdraget lämnades till Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten i februari 2023 och ska genomföras i samverkan med de regionala vattenmyndigheterna.

Läs vidare om paneldebatten på vattenmyndigheternas webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakt