Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Positiva resultat från samordnad fisketillsynskampanj under påskhelgen

Länsstyrelsen och polisen har under påskhelgen genomfört en samordnad fisketillsynsinsats i Arjeplogsfjällen. Tillsynen skedde med hjälp av helikopter och totalt kontrollerades ca 150 personer. Insatsen resulterade i endast två beslag av totalt sju ståndkrokar samt bötesföreläggande för fyra personer som körde snöskoter utan hjälm.

Fyra pimpelspön som ligger på snö.

Fyra beslagtagna pimpelspön som placerats ut som ståndkrokar.

Arjeplog är den mest populära fiskedestinationen bland länets fjällkommuner. Det stora intresset syns särskilt under vårvintern. Antalet besökande pimpelfiskare och skoteråkare kan bli stort framförallt i samband med påskledigheterna. I takt med den ökande besökstillströmningen har emellertid också tips och uppgifter om olika problem som följer av det ökade trycket ökat. Ofta handlar det om olika misstänkta fiskebrott men även skoterrelaterade problem och nedskräpning är företeelser som nämns.

För att kunna göra en tillsyn som omfattar alla problemområden och berörda lagstiftningar har länsstyrelsen och polismyndigheten gemensamt genomfört en tillsynskampanj under påskhelgen. Tillsynsinsatserna som genomfördes med helikopter fokuserade på statens vatten ovanför odlingsgränsen det vill säga de vatten som länsstyrelsen upplåter fiske i.

— Våra fisketillsynmän kan bara kontrollera fiskerelaterade saker men genom att också ha med polismän vid tillsynen täcker vi in alla upptänkliga problemområden. Det ger förstås tillsynsinsatsen en helt annan tyngd, säger Dan Blomkvist på länsstyrelsen.

Under tillsynsinsatsen kontrollerades totalt ett 150-tal personer varav så gott som samtliga hade sina fiskekort i ordning och fiskade enligt reglerna. Beslag skedde endast i två fall och bestod av total sju stycken pimpelspön som placerats ut som ståndkrokar. Vid kontroll av skoteråkande sällskap bötfälldes även fyra personer för körning utan hjälm.

Vid kontroll av en del vattendrag där vinterfiske är förbjudet kunde man konstatera att olovligt fiske hade skett men det fanns ingen person att koppla till fisket.

— Det är beklagligt att behöva konstatera att vissa tar sig rätten att roffa åt sig utan att begripa att detta bara slår tillbaka i form av sämre fiske i vattendragen sommartid. Totalt sett är emellertid resultaten från tillsynen positiva ur fiskevårdssynpunkt, säger Dan Blomkvist.

Vad gäller efterlevnaden av regelverken bedömer länsstyrelsen att mönstret stämmer väl med tidigare erfarenheter. Det innebär att de allra flesta anstränger sig för att följa de regler som finns och tycker att det är bra att det sker kontroller men att ett mindre antal fiskare chansar och låter bli att lösa fiskekort eller fiskar på otillåtet sätt.

På länsstyrelsen har man uppfattningen att det sker en övergripande positiv utveckling inom fjällfiskeverksamheten där kunskapen och förståelsen för regelverket hela tiden ökar bland de fiskande. Man betonar också värdet av information och den sociala dimensionen.

— Vi tror inte att man kan jaga folk till lydnad i sådana här frågor. Men med hjälp av bra information och en ökad medvetenhet så ser vi att det uppstår ett socialt tryck där det inte längre är okej att bete sig hur som helst vid fiskevattnen. Det här har nog kommit längst inom sommarfisket men det är på gång inom vinterfisket också, säger Dan Blomkvist.

Mer information

Kontakta Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på telefon 010-225 52 46 eller 070-309 60 94.

Bakgrundsfakta

När man köper fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen får man rätt att fiska med handredskap vilket innebär fiske med ett spö som ska föras från handen eller vara under omedelbar uppsikt av den fiskande. Om man agnar ut spöet utan att ha uppsikt över det, exempelvis över natten, eller sätter ut flera spön så klassas det som ståndkrokfiske och då omfattas det inte längre av fiskekortet.

Under vintertid är fiske förbjudet i de flesta strömmande vattnen i fjällområdet. Orsaken till detta är att de fiskar som sommartid är utspridda efter vattendragens strömsträckor under vintertid ansamlas på små ytor i djuphålor och liknande och därför blir mycket känsliga för fisketryck. Ett fiske i vattendragen vintertid kan därför negativt påverka förutsättningarna för fisket sommartid på långa sträckor av vattendragen.

Kontakt