Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Talga AB får miljötillstånd för gruvverksamheten i Kiruna

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Idag har mark- och miljödomstolen meddelat att Talga AB får tillstånd till den ansökta verksamheten. Miljötillståndet gäller för gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun och omfattar brytning i dagbrott av 120 000 ton grafitmalm årligen.

– Domstolen anser att bolagets ansökan är fullständig och att verksamheten tillåtlig enligt miljöbalken. I samband med miljötillståndet ger domstolen bolaget även Natura 2000-tillstånd samt dispens från artskyddsförordningen. Vi kommer att sätta oss in i dessa villkor och vad det innebär för bolaget och oss som tillsynsmyndighet, säger Anna-Carin Ohlsson, enhetschef miljöskyddsenheten.

Talga AB har fått ett Natura 2000-tillstånd gällande påverkan på det skyddade området Kalix och Torne älvsystem. Mark- och miljödomstolen har också meddelat att bolaget fått dispens från artskyddsförordningen för tre lummerarter som kan påverkas inom området. För tillståndet har totalt 24 slutliga villkor fastställts. Villkoren omfattar nödvändiga försiktighetsmått och skyddsåtgärder bland annat avseende buller, sprängning, rennäring, anläggande och efterbehandling samt kompensationsåtgärder för förlust av naturvärden.

Länsstyrelsens generella inställning har i yttrandena varit att verksamheten ska kunna tillåtas under förutsättning att villkor föreskrivs för bland annat utsläpp till vatten och begränsningar av störningar i form av buller och damning.

Länsstyrelsen har också lyft frågan om att en tillräcklig ekonomisk säkerhet behöver ställas i syfte att garantera att oönskade miljökonsekvenser inte ska uppstå i händelse av konkurs och har redovisat ett underlag för denna bedömning.

Kontakt