Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vilken folkfest det blev -
ta del av Kungens tal till länet

en man och en kvinna promenerar. Folksamling runt omkring. Snö och vinter.

H.M. Konungen tillsammans med landshövding Lotta Finstorp promenerar in i Luleås stadspark där folkfesten och firandet strax ska börja. Foto: Clément Morin, Kungl. Hovstaterna

Den 30 mars besökte H.M. Konungen Norrbottens län och residensstaden Luleå för firandet av Kungens 50 år på tronen.

2023 är ett jubileumsår för Sverige. H.M. Konungen firar 50 år som kung och dessutom är det 500 år sedan som Gustav Vasa valdes till Sveriges konung. Med anledning av jubileumsåret besöker Kungen och Drottningen samtliga 21 län i Sverige.

Under dagen fick länets invånare möjligheten att möta Kungen, bland annat vid det publika firandet i stadsparken, under jubileumsceremonin i Kulturens hus samt vid fotoutställningen på Norrbottens museum. Kungen åkte även bilkortege genom delar av Luleå.

Stadsparken, Luleå

(Det talade ordet gäller)

Fru landshövding

Kommunstyrelsens ordförande

Representant för Sametinget

Kära norrbottningar

Vad roligt att komma hit igen! Tack för att ni har samlats här i dag i Stadsparken för att vi ska kuna fira tillsammans. Just det: fira – det är något jag nu börjar förknippa med Luleå. När Drottningen och jag var här för ett och ett halvt år sedan firade vi att staden haft stadsprivilegier i 400 år. I dag uppmärksammar vi – inte ett, men två – ytterligare jubileer:

Det är nämligen 500 år sedan Gustav Vasa valdes till vårt lands kung. 1523 är ett år som markerar Sverige som självständig och sammanhållen nation. Det är alltså början till det moderna land vi lever i, i dag.

Och under precis en tiondel av denna tid har jag varit Sveriges kung! Ja, i 50 år... Drottningen och jag markerar detta dubbla jubileumsår genom att besöka samtliga län och dess residensstäder. Det är en spännande och viktig uppgift att besöka Sveriges olika delar och att kunna ta del av utvecklingen.

För en stund sedan besökte vi Kulturens hus några kvarter härifrån. Där fick vi bland annat ta del av fin sång och musik på ett av våra officiella minoritetsspråk. Ja, i Norrbotten får ni både värna och vårda flera olika kulturyttringar. Det berikar vårt land och är något att vara stolt över.

När vi tittar bakåt – vilket man gör när jubileum firas – då blir det uppenbart hur tradition och utveckling samverkar. Men ibland kan olika intressen krocka, det vet vi alla. Då finns inga enkla lösningar. Men jag vet att svåra avvägningar fordrar stor ömsesidig förståelse. Det är så vi tar oss framåt, tillsammans.

När Drottningen och jag reser runt i Sverige påminns vi ofta om hur långt rötterna sträcker sig. Inget är egentligen nytt – även om mycket är annorlunda. Under 1000 år har vi brutit järnmalm i Sverige. På 1500-talet kallade Gustav Vasa hit tyska experter för att utveckla den svenska smidestekniken. Så viktigt var järnet. Det är det fortfarande. Och i dag är det Norrbottens län som är hela Europas malmgruva.

Den eftertraktade naturresursen är densamma som för 1000 år sedan – men industrin, forskningen och transporterna är hypermoderna och alltmer klimatsmarta. Under vårt besök i Kulturens hus fick vi också information om näringslivet i länet. Företag, som bland andra LKAB och SSAB, leder utvecklingen mot en fossilfri stålproduktion. Men många andra bolag står också och knackar på dörren. Det är lätt att känna stolthet över all den utveckling som sker här i Norrbotten.

Inför det här besöket fick jag se en lista över alla våra tidigare resor i Norrbotten. Och den uppräkningen var lång! Jag slogs då av hur många av besöken här i Luleå och runtom i länet som speglar den utveckling som ger hopp och tillförsikt inför framtiden. Spetsforskningen, den gröna basindustrin, den växande naturturismen – bland mycket annat. Det är, som ni förstår, alltid inspirerande att besöka er här i landets nordligaste län!

Kära norrbottningar!

Jag vill tacka er alla för att ni har kommit hit i dag och uppmärksammar detta jubileumsår tillsammans med mig.

Tack!

Stadsparken, Luleå

(Det talade ordet gäller)

Hans Majestät Konungen

Kommunfullmäktiges ordförande

Kära norrbottningar och alla andra som är här idag för att vara med i firandet av vår kungs 50 år på tronen.

50 år, ingen annan monark i Sveriges långa historia, har suttit så länge på tronen. 50 år är en lång tid. Samtidigt är det många av oss som har tydliga minnen från 1970-talet, och vad som har hänt under de fem senaste årtiondena fram till idag.

De senaste 50 åren i Norrbotten har varit mycket händelserika och lagt grunden till det Norrbotten vi har idag. Glädjande nog har vår kung varit en del av vår samhällsutveckling i Norrbotten, ofta genom att delta vid firande av milstolpar för vår utveckling. Men också genom att vara Sveriges kung vid såväl lyckliga tillfällen som svårare stunder och perioder.

70-talet präglades mycket av en världsomspännande ekonomisk kris. Bland annat var gruv- och stålindustrin hårt drabbad, vilket naturligtvis drabbade Norrbotten hårt. Samtidigt innebar denna kris att gruv- och stålindustrin strukturerades om, och grunden lades för den mycket framgångsrika och viktiga industri vi idag har i Norrbotten.

Under 70-talet inrättas Luleå tekniska högskola, idag ett universitet som kungen har besökt många gånger. De första civilingenjörerna utexaminerades 1974. Idag har Luleå tekniska universitet ett brett utbildnings- och forskningsutbud med 19 000 studenter och 1 800 anställda.

Under 1980-talet började vår viktiga basindustri åter gå i vinst och ett värdefullt samarbete mellan industri och universitetet startade. Kungen invigde Silvervägen till Norge redan 1975 och invigde sedan även Norgevägen Kiruna – Narvik 1984. 1988 delade kungen vår upplevelse av VM-seglingarna i Luleå.

Norrbotten fortsätter att utvecklas under 90-talet med bland annat utvecklad infrastruktur i form av flygplatsen i Arvidsjaur och en ny typ exklusiv turism i form av ishotellet i Jukkasjärvi. Den samiska kulturen får ett nytt huvudmuseum i Sverige genom öppnandet av Ajtte i Jokkmokk under sommaren 1989. De samiska frågorna blir allt viktigare del i länets utveckling. Sametinget öppnas 1993. Under 00-talet fortsätter diversifieringen av Norrbottens näringsliv bland annat genom fortsatt utveckling av biltestindustrin. Kungen inviger Bosch’s vintertestanläggning i Arjeplog i december 2003. Under 00-talet etableras även viktiga kulturbyggnader som

Kulturens hus i Luleå och Studio Acusticum i Piteå. Under 10-talet utvecklas Norrbotten mycket starkt inom miljöteknikområdet. Gällivare och Kiruna genomför en stadsomvandling och kungen inviger Kirunas nya stadshus i november 2018.

Nu är vi framme vid 2020-talet, och Norrbotten är hetare än någonsin. Det är här det händer. På en grund byggd av naturresurser, företag i världsklass, utbildning och forskning ligger Norrbotten i framkant av den gröna omställning som världen nu behöver och genomgår.

Men den viktigaste resursen vi har och behöver inför framtiden är länets invånare med den kulturella mångfald och öppenhet som alltid har präglat länet. Norrbotten är åter framtidslandet som behöver dess invånare och välkomnar fler att flytta hit.

Så med det sagt ser jag fram emot att vi i Norrbotten fortsätter att välkomna vår kung i många år framöver till firandet av våra framtida milstolpar.

Tack!

Kontakt