Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Misstänkt försändelse till Länsstyrelsen

Två brandbilar och en ambulans har parkerat framför Länsstyrelsens huvudentré

Under onsdagsförmiddagen har delar av Länsstyrelsen i Norrbottens lokaler i Luleå spärrats av med anledning av att det har skickats ett brev med pulver till myndigheten.

På onsdagsmorgonen den 29 mars tog Länsstyrelsen i Norrbotten emot ett brev med pulver. Händelsen har hanterats enligt myndighetens rutin för hantering av misstänkta försändelser. Ingen person kom till skada vid hanteringen av brevet.

Polis, räddningstjänst och ambulans kallades till platsen för att omhänderta brevet. Delar av Länsstyrelsens lokaler har spärrats av under hanteringen.

I övrigt följer Länsstyrelsen anvisningar från Polismyndigheten och Räddningstjänsten.

Uppdatering klockan 15.00

Polismyndigheten har bedömt innehållet i brevet som ofarligt. Berörd personal är inte längre isolerad utan tas om hand av närmaste chef och företagshälsovård.

Kontakt