Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen efterlyser regelverk för helikopterskidåkning

helikopter landar på snöigt berg

Lagstiftning löser inte alla intressekonflikter men ett regelverk för helikopterskidåkning skulle underlätta dialogen och lokala överenskommelser mellan parterna. Foto: Mostphotos

Den växande efterfrågan på helikopterskidåkning, så kallad heliskiing, skapar stora intressekonflikter i Kirunafjällen. Länsstyrelsen vill nu att regeringen ser över hur verksamheten kan regleras.

Aktörer inom såväl rennäring som besöksnäring i delar av Kirunafjällen upplever att mängden helikopterlyft medför stora störningar och påfrestningar på den känsliga naturen. Länsstyrelsen har därför beslutat hemställa till regeringen att skyndsamt utreda förutsättningarna för att reglera helikopterskidåkningen i området.

— Länsstyrelsen följer utvecklingen men har inga möjligheter att agera eftersom det saknas lagstiftning för den här typen av verksamhet. Det är också vår uppgift att informera regeringen om vad som händer i länet och om åtgärder behöver vidtas. Därför uppmärksammar vi nu regeringen på problemet, säger Landshövding Lotta Finstorp.

Grundproblemet är att antalet heliski-operatörer ökar samtidigt som helikoptertrafiken i Sverige, med undantag för nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden, i praktiken är oreglerad. Skoterkörningen i området är reglerad i terrängkörningslagen men motsvarande regelverk finns alltså inte för helikopterskidåkning. Det saknas exempelvis möjligheter att begränsa antalet helikoptrar som tillåts starta och landa på samma ställe i det aktuella området. Detta får stora konsekvenser för renskötseln då vårflytten av renar sammanfaller med helikopterskidåkningens högsäsong.

— Den storslagna naturen i området är samtidigt viktig för besöksnäringen och för Norrbotten som destinationsmål. Lagstiftning löser inte alla intressekonflikter men ett regelverk för helikopterskidåkning skulle underlätta dialogen och lokala överenskommelser mellan parterna. Det skulle också skapa bättre förutsättningar för båda näringarnas behov av förutsägbarhet över tid, säger avdelningschef Susanne Friberg.

Kontakt