Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhetspriset sprider goda exempel och är ett incitament för förändring

Ett hjärta med Ukrainas och sverigefinnarnas flaggor.

Fram till 31 mars är det möjligt att ansöka och nominera till Norrbottens jämställdhetspris. Priset på 100 000 kronor delas ut av Samverkan för jämställdhet i syfte att belöna och lyfta framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också för att sprida positiva exempel till företag, föreningar organisationer och arbetsplatser.

Linda Moestam

Linda Moestam. Foto: Per Sundling

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt, både att forma sina liv och att forma samhället. En hel del arbete återstår innan vi är där.

— Att medvetet arbeta med jämställdhet är avgörande både på nationell, regional och lokal nivå. Ingen kan göra allt utan alla behöver göra något och på det sättet bidra till en mer jämställd samhällsutveckling. Genom jämställdhetspriset lyfter vi fram olika insatser i länet som främjar jämställdhet och hoppas att det kan inspirera fler till att göra något, säger Linda Moestam, sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen i Norrbotten. Nu uppmanar vi fler att ansöka eller nominera till årets pris innan ansökan stänger för den här gången!

Många anledningar att uppmärksamma jämställdhetsarbetet

Mäns våld mot kvinnor är ett av de största samhällsproblemen i vårt land och män som grupp har betydligt mer makt och inflytande än kvinnor. Det i sin tur beror bland annat på att det fortfarande är fler män än kvinnor på ledande positioner i samhället samt att det finns stora utmaningar i och med ekonomisk ojämställdhet. Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män och kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet.

— Jämställdhet handlar dock inte bara om kvinnors villkor, säger Linda Moestam på Länsstyrelsen i Norrbotten. Pojkars studieresultat i skolan är sämre än flickors. Traditionella normer och föreställningar om män och manlighet leder till psykisk ohälsa, missbruk och riskfyllt beteende. Både kvinnors och mäns livsvillkor måste bli bättre.

Tidigare års pristagare finns bland annat inom föreningar, företag, skola och organisationer och har på olika sätt arbetat medvetet med jämställdhet. Bland tidigare pristagare hittar vi exempelvis Pajala Hockey Club, lärarna Susanne Pettersson och Kristina Nilsen på Strömbackaskolan i Piteå, det våldsförebyggande konceptet Sunda relationer samt badrumsföretaget PodComp.

Om Jämställdhetspriset

Priset delas ut av Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet samt Region Norrbotten som ingår i Samverkan för jämställdhet Norrbotten.

Kontakt

Linda Moestam

Utvecklingsledare och sakkunnig inom jämställdhet

Telefon 010-2255409