Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utsläppen i Norrbotten måste minska kraftigt för att vi ska klara det globala uppvärmningsmålet

Vy över lapporten en klar höstdag

För att nå Parisavtalet krävs att utsläppen minskar avsevärt jämfört med i dag – så också i Norrbottens län. Här behöver minskningen gå mycket snabbare för att vi gemensamt ska klara vår del i att hålla den globala temperaturökningen till max två grader. Det visar en färsk koldioxidbudget för Norrbottens län, som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen.

Uppsala universitet och Klimatsekretariatet har tagit fram koldioxidrapporten på uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. Koldioxidbudgeten är baserad på den av FN:s klimatpanel (IPCC) framtagna globala koldioxidbudgeten för hur mycket koldioxid vi har kvar att släppa ut i atmosfären för att kunna nå Parisavtalets mål om att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader (helst under 1,5 grader).

Nedbrutet på länsnivå innebär budgeten att Norrbottens län från och med i år har knappt 8 miljoner ton koldioxid kvar att släppa ut innan vi passerar gränsen för vårt utrymme.

— Koldioxidbudgeten visar att läget är oerhört allvarligt och att det behövs stora insatser från alla om Norrbotten ska lyckas göra sin beskärda del i klimatomställningen. Om vi fortsätter släppa ut i samma takt som under 2019 kommer vår del bara räcka i ytterligare sju år så vi måste agera så fort som möjligt. Ju längre vi väntar med omställningen desto större omställningar måste vi göra i framtiden, säger Arvid Boström, handläggare för Klimatklivet.

För att koldioxidbudgeten ska räcka till 2045, vilket är det år då Norrbotten enligt de regionala målen ska ha kommit ned till netto noll klimatutsläpp, krävs att utsläppen sänks med 13,5 procent årligen. Det är en betydande minskning jämfört med hur det har sett ut de senaste åren.

— Vi kan inte minska utsläppen med bara några få procent per år om vi ska klara Parisavtalet. Det krävs en mycket högre takt än så. Alla företag och organisationer kommer tillsammans behöva hjälpas åt för att få ner utsläppen. Transporter och arbetsmaskiner står i dagsläget för de största utsläppen i Norrbotten men det kommer krävas insatser inom alla sektorer för att klara målet, säger Maria Palo Isaksson, klimat- och energisamordnare.

Rapporten "Koldioxidbudget 2022, Norrbottens län" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt verktyg visar behovet av omställning

Kopplat till den nya koldioxidbudgeten lanseras den nya tjänsten ”Climate Visualizer”, ett digitalt verktyg som på ett enkelt sätt visar fakta och siffror kring budgeten och hur det går för Norrbottens län i omställningen. Syftet är att öka förståelsen för klimatet och behovet av omställning. Verktyget kommer att vara tillgängligt för alla.

Tjänsten "Climate Visualizer" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en koldioxidbudget?

Den globala koldioxidbudgeten visar den återstående mängd koldioxid som kan släppas ut till atmosfären för att klara ett visst temperaturmål. Den globala koldioxidbudgeten kan brytas ner och uttryckas på mindre områden som regionala eller lokala koldioxidbudgetar. Norrbottens läns koldioxidbudget baseras på länets utsläpp, till exempel energirelaterade koldioxidutsläpp från industri och transporter.

Beräkningarna i denna rapport inkluderar inte utsläpp som sker som en konsekvens av köpta varor och tjänster (konsumtionsbaserade utsläpp) i andra länder.

Koldioxidbudget (lansstyrelsen.se)

Kontakt