Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler våtmarker ska återställas

En våtmark med små gölar och tallar här och där.

Satsningarna på återställning av våtmarker runt om i landet fortsätter. Länsstyrelsen i Norrbottens län får i år 2,5 miljoner och kommer bland annat göra åtgärder vid Armasjärvimyren och i Båtsjaur där fjällgässen rastar.

Våtmarksprojekten ska göras i skyddade områden eller där de kan gynna särskilt hotade arter och naturtyper. Pengarna kommer att användas både till genomförande av åtgärder och till inventerings- och utredningsarbete inför framtida restaureringar.

Armasjärvi och Svanträsk på tur

Länsstyrelsen kommer upphandla entreprenörer för det praktiska utförandet. Under 2023 kommer åtgärder genomföras i naturreservatet Armasjärvi i Övertorneå samt i Svanträsk naturreservat i Jokkmokk. I båda reservaten ska det under hösten byggas dikespluggar med handkraft.

Brist på gransumpskog

Flera arter som omfattar av åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) kommer att gynnas av insatser med hjälp av de nya våtmarkspengarna. Den starkt hotade större barkplattbaggen är beroende av blöt och gammal granskog och har därför påverkats negativt av både utdikningar och modernt skogsbruk. I närheten av områden där större barkplattbagge finns ska Länsstyrelsen nu, tillsammans med markägaren Sveaskog, plugga igen de diken som tidigare har grävts. Förhoppningen är att den återskapade sumpskogen ska öka den större barkplattbaggens möjligheter att överleva.

Fjällgås ska få hjälp

Även arter som fjällgås, vitryggig hackspett och flodkräfta kommer få bättre förutsättningar genom de åtgärder som nu planeras. Där fjällgåsen rastar i Båtsjaur i Arjeplog ska små sänkor göras i terrängen för att skapa vattensamlingar där fjällgåsen kan beta gräs. Länsstyrelsen ska också undersöka om det går att göra åtgärder för flodkräfta och vitryggig hackspett i närheten av Alterälven.

Tre fjällgäss som står på en strand vid ett vatten.

Fjällgås är en akut hotad art som har ett åtgärdsprogram. Fjällgäss betar gärna gräs i våta partier när de rastar. Foto: Leif Björk

Bakgrund

Sverige behöver återskapa stora ytor våtmark för att klara flera klimat- och miljöutmaningar samtidigt. Bidragen till länsstyrelsernas arbete har fokus på arters livsmiljöer, åtgärder för våtmarker med skyddsvärd natur samt bidrar till minskade klimatutsläpp. Medel är även planerade att delas ut 2024 och 2025.

2022 års våtmarksarbeten i Norrbotten

Satsningarna på våtmarker har pågått sen 2018 och under 2022 var bidraget till Norrbotten 2,4 miljoner kronor. I fjol gjordes åtgärder i fem naturreservat. Totalt byggdes 27 dikes-pluggar för hand och ca 1,4 kilometer diken fylldes igen med grävmaskin. Arbetet utfördes inom fem olika naturreservat. Dessa åtgärder beräknas ha en positiv effekt på cirka 7,2 hektar våtmark. Till naturreservatet Gammelstadsviken byggdes häckningsöar för fåglar som ska placeras ut i vår.

Genomförda åtgärder i Norrbottens län under 2022

Naturreservat

Kommun

Åtgärd

Bränseln

Luleå

Manuell igenpluggning av diken

Granberget

Överkalix

Manuell igenpluggning av diken

Grundträskån

Kalix

Manuell igenpluggning av diken

Vastakielisenvuoma

Kiruna

Manuell igenpluggning av diken

Nybruksberget

Arvidsjaur

Igenläggning av diken med grävmaskin

Kontakt