Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ingen licensjakt på lodjur 2023

A hunting lunx in the snow

Länsstyrelsen i Norrbotten kommer inte att besluta om någon licensjakt på lodjur i år. Inventeringen visar inga indikationer på att lodjursstammen återhämtat sig.

År 2022 låg lodjursstammen endast på 21 föryngringar, just över miniminivån på 17 föryngringar. Årets lodjursinventering, som pågår till den 28 februari, visar inga indikationer på att stammen har återhämtat sig från tidigare låga nivåer.

Forskarnas beskattningsmodell visar att endast ett mycket litet uttag är möjligt för att stammen inte ska minska ytterligare. Länsstyrelsen anser att ett sådant eventuellt uttag vid behov bör nyttjas för skyddsjakt efter särskilt skadegörande individer för att minska skador inom rennäringen.

— Förhoppningen är att stammen kan stabilisera sig i antal och utbredning och att vi sedan kan ha en återkommande licensjakt som reglerar stammen för att minska skadorna för rennäringen, säger Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbotten.

Senast det beslutades om licensjakt efter lodjur var 2018 då inventeringen visade att lodjursstammen låg på 27,5 föryngringar.

Kontakt