Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Laddstationer och biogas i fokus efter Klimatklivets rekordår

Man som laddar sin elbil

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. I Norrbottens Län kom det in 64 ansökningar till Klimatklivet under 2022 varav 20 av dessa är anbud för publika laddstationer. Ett totalt stödbelopp på drygt 41 miljoner kronor har beviljats till klimatsmarta åtgärder i länet.

Lättare att köra elbil i Norrbotten

Det nationella intresset för elbilar är stort och med hjälp av Klimatklivet har 320 publika laddstationer beviljats stöd under 2022. Åtta av dessa laddstationer kommer sättas upp i Norrbottens Län. Nya snabbladdare för personbilar kommer att etableras i Luleå, Boden, Piteå och Gällivare kommun. En ny laddstation för tunga transporter kommer att etableras i Junosuando. Vid dessa platser blir det möjligt att ladda sina elbilar på 20 minuter vilket gör det enklare att köra elbil i Norrbotten.

– Runt 40 procent av länets utsläpp kommer idag från inrikes transporter det är därför glädjande att satsningar görs på laddinfrastrukturen. De stora avstånden och mindre kundunderlag kombinerat med högre driftskostnader gör det betydligt svårare att göra omställningen till elektrifiering i Norrbotten jämfört med södra Sverige så jag hoppas att vi kan bidra till ännu fler etableringar under 2023, säger Arvid Boström, handläggare för Klimatklivet vid Länsstyrelsen.

Biogasproduktion ökar självförsörjningsgraden

Nationellt sett under 2022 är biogasproduktion det område som beviljats störst stöd inom Klimatklivet. Av de 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd som Klimatklivet totalt beviljat under 2022 har 40 procent gått till produktion av biogas. De som stått för den största ökningen inom biogasproduktionen är lantbrukarna. I Piteå kommun har en åtgärd som avser att producera biogas av gödsel från grisuppfödning beviljats stöd. Biogasen kommer primärt användas som drivmedel till fordon men kan även användas till elproduktion.

– Förutom att denna typ av åtgärder är bra ur miljösynpunkt så stärker de även självförsörjningsgraden. Med tanke på omvärldsläget är det viktigt att minska beroendet på fossila bränslen och ge bättre förutsättningar för den lokala livsmedelsproduktionen, säger Arvid Boström.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de åtgärder som beviljats stöd nationellt under 2022 finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.

För 2023 är anslaget för Klimatklivet 3,1 miljarder kronor varav 400 miljoner är en särskild satsning på laddinfrastruktur. Fram till och med 2026 finns ytterligare medel. Nästa ansökningsomgång samt utlysning för laddinfrastruktur förväntas öppna tidigast hösten 2023. Mer information om Klimatklivet hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kontakt