Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statliga fjällskogar skyddas i Norrbottens län

Gamla granar och höstfärgade björkar i en ravin runt ett vattendrag.

Djävulsklyftan ligger intill Koskullskulle i Gällivare kommun. Det är en utlöpare av den fjällnära skogen som bjuder på dramatiska terrängformer. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten/Frédéric Forsmark

Naturvårdsverket och Sveaskog har ingått en överenskommelse om skyddet av 58 fjällnära skogsområden i Norrbotten, med en areal på totalt 32 000 hektar. Områdena finns utspridda från norra delen av Pajala kommun ner till Arjeplog. Det handlar om större, hittills oskyddade naturskogsområden med fjällnära skog.

Totalt omfattar överenskommelsen 108 områden i de fyra fjällänen. Överenskommelsen grundar sig i den statliga skogsutredningen från 2020, som mynnade ut i ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket om att skydda de mest värdefulla naturskogsområdena ovan och nära gränsen för fjällnära skog.

Viktiga för många

Per-Anders Jonsson, chef på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län, poängterar betydelsen av överenskommelsen:

— Det är både glädjande och viktigt att dessa värdefulla skogsområden nu får ett långsiktigt skydd och kan säkras för framtiden. Fjällskogarna utgör våra största kvarvarande naturliga skogar i ett sammanhängande landskap. De utgör bara några procent av skogarna i Sverige men de är oerhört viktiga för många hotade arter som har sina säkraste förekomster just här.

Hårda konflikter

Fjällskogen har diskuterats ända sedan 1950-talet, då statliga Domänverket avgränsade området med Skogsodlingsgränsen, som ett speciellt område på grund av det kärva klimatet och de höga naturvärdena. I slutet av 1970-talet upphävdes gränsen och storskaliga avverkningar av fjällskog inleddes. Då startade omfattande och hårda konflikter mellan bevarandeintressen och Domänverket. ”Striden om fjällskogen” var den dominerande naturskyddsdebatten under större delen av 1980-talet och har sedan funnits kvar utan att få någon lösning.

— Uppdraget och överenskommelsen är ett stort och viktigt steg för att lösa kvarvarande spänningar kring fjällskogen, säger Per-Anders Jonsson. Fjällskogen är inte bara viktig för biologisk mångfald utan är också ett av rennäringens viktigaste områden men även viktig för friluftsliv och vildmarksturism.

Fastighetsverket näst på tur

Under året kommer samtal att föras med Statens fastighetsverk för de fjällskogar som finns redovisade på deras marker. Fastighetsverket är den statliga aktör som vid sidan av Sveaskog berörs mest av regeringsuppdraget om fjällskogarna.

Bakgrund

Överenskommelsen är resultatet av ett förslag från Skogsutredningen SOU 2020:73 om skydd av fjällnära skogar. Berörda länsstyrelser fick i uppdrag att redovisa skyddsvärda fjällnära skogar till utredningen som skulle ligga till grund för förslaget. 2022 gav regeringen Naturvårdsverket ett uppdrag att skydda värdefulla statliga skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog. De fjällnära skogsområden som redovisades på statens mark ska skyddas långsiktigt. Överenskommelsen med Sveaskog kommer att följas av ett liknande upplägg med främst Statens Fastighetsverk, som förvaltar statens skogar ovan Odlingsgränsen.

Antal områden och areal per kommun i Norrbottens län

Kommun

Antal områden

Areal (hektar)

Arjeplog

14

9392

Arvidsjaur

8

5818

Gällivare

15

25645

Jokkmokk

6

7393

Kiruna

7

17968

Pajala

7

6237

Totalt Norrbotten

57

72452

Bildspel

I bildspelet finns bilder från några av de områden i Norrbottens län som ingår i överenskommelsen. Bilderna är från Djävulsklyftan i Gällivare kommun, Njallaberget i Arjeplogs kommun, Stortjärnarna i Arvidsjaurs kommun och Rävaberget-Dunberget i Arvidsjaurs kommun.

Kontakt