Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar huvudförhandlingen om Talga AB:s ansökan om miljötillstånd

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

På tisdag inleds huvudförhandlingarna i Mark- och miljödomstolen om Talga AB:s ansökan om miljötillstånd. I ansökan har bolaget begärt tillstånd för gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra i Kiruna kommun.

I maj 2020 skickade bolaget in sin ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet som bland annat innefattar brytning och anrikning av grafitmalm.

Länsstyrelsen har yttrat sig i målet och anser att ansökan ska förtydligas i frågor gällande bland annat hur verksamheten ska avgränsas och konsekvensbedömas, avfallshantering, efterbehandling samt ekonomisk säkerhet. Länsstyrelsen anser att verksamheten kan tillåtas men bör förknippas med villkor för bland annat rennäringens intressen, påverkan på vattenmiljöer och återställningen av gruvområdet.

Huvudförhandlingen inleds på tisdag den 31 januari kl 9.30 och pågår fram till den 23 februari. Huvudförhandlingen sker på Quality Hotel i Luleå och Länsstyrelsen har representanter på plats under alla dagar. Länsstyrelsens roll i det här målet är att föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

Kontakt