Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat bidrar till miljömålen

Vy över ett skogslandskap. I förgrunden tallar och björkar. Centralt i bilden en myr. Bortom myren breder gammal barrskog ut sig mot en blånande horisont.

Vy över Gierisoajvve. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Gällivare kommun har i dagarna fått två nya naturreservat, Gierisoajvve och Toriskielisenjänkkä. I Älvsbyns kommun har naturreservatet Storberget blivit större. Områdena bjuder på en varierande natur med många sällsynta växt- och djurarter.

Naturskog och myrar i väglöst land

Det natursköna och spännande naturreservatet Gierisoajvve ligger mellan Solälven och Livasälven i södra delen av Gällivare kommun. De omväxlande och trolska skogarna är hem åt både vanliga och ovanliga arter. Att besöka Gierisoajvve är ett riktigt äventyr eftersom området ligger i väglöst land och saknar anordningar för besökare.

Toriskielisenjänkkä ligger väster om Gällivare och Dundret. Naturreservatet är en vidsträckt mosaik av myrar och myrholmar med gammal skog. Området kan besökas året om, men på vårvintern då myrarna är täckta med skare är det extra lätt att ta sig fram. Vandringsleden Rallarstigen mellan Gällivare och Porjus passerar genom naturreservatet.

Det lilla naturreservatet Storberget nordväst om Älvsbyn har blivit större och utökats med värdefull naturskog. En stig leder upp till toppen där vandraren belönas med en milsvid utsikt. Området är lättast att besöka under sommar och höst.

Bidrag till nationella miljömål och friluftslivsmål

– Besluten innebär att vi har skyddat viktiga värden som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i länet. Naturreservaten är hörnstenar i Sveriges naturvårdspolitik. De bidrar till att uppfylla både de nationella miljömålen och målen för friluftsliv, säger Per-Anders Jonsson, chef på naturskyddsenheten på Länsstyrelsen.

Kontakt