Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du sett lodjur eller lodjursspår?

Ett vuxet lodjur med två ungar i en solig barrskogsglänta, fångade med viltkamera. Foto.

Lodjur fångade med viltkamera. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Nu börjar den mest intensiva perioden av årets lodjursinventering. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att rapportera in om de har sett spår eller fångat lodjur på bild, till exempel med viltkamera.

Varje vinter inventerar Länsstyrelsen lodjursstammen i länet. Inventeringen pågår fram till slutet av februari. Syftet är framför allt att finna familjegrupper av lodjur, det vill säga lodjurshonor med ungar. Men även observationer av ensamma lodjur är av intresse. Inventerarna letar i första hand efter spår av lodjur men inom inventeringen används även viltkameror för att få lodjur på bild.

Enkelt att rapportera

Fynd av möjliga lodjursspår kan enkelt skickas in via Skandobs. Det är en digital e-tjänst som också kan laddas ner som app på en smartphone. Rapporteringsverktyget Skandobs används av allmänheten i hela Skandinavien för att rapportera in till exempel spåravtryck, spillning, bytesdjur eller lyor från olika rovdjur.

Lodjursbilder från privata viltkameror

Privata viltkameror är helt lovligt att använda sedan 2018. Ifall man har fått lodjur på bild i sin privata viltkamera under innevarande vinter och vill informera Länsstyrelsen om detta så är vi mycket intresserade av att ta del av bilderna.

Ett tassavtryck av lodjur i snö intill en kompass med linjal.

Fotar du ett tassavtryck eller en spårlöpa är det bra att lägga en tumstock eller något annat intill som storleksreferens. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

Kontakt