Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige når inte miljömålen men miljöarbete ger resultat

en liten flicka sitter på stenig mark vid forsande vatten. det är sommar och blå himmel.

I dagarna redovisades den nationella utvärderingen av Sveriges miljömål. Länsstyrelsens miljömålssamordnare sammanfattar läget i Norrbotten.

Trots att det ser mörkt ut vad gäller Sveriges möjligheter att nå merparten av de 16 miljömålen finns det ljusglimtar. Den nationella utvärderingen av Sveriges miljömål visar att insatser för miljön, både nationellt och genom internationellt samarbete, ger resultat. Det är en viktig lärdom att ha med i det fortsatta miljöarbetet. Enligt Naturvårdsverket är klimat och biologisk mångfald de viktigaste områdena att ta tag i.

Situationen för Norrbottens län är likartad, även här ser vi goda resultat av miljöarbete, till exempel vad gäller åtgärder för luft och vatten. Däremot är läget för den biologiska mångfalden allvarligt, även i Norrbotten.

Det sker mycket positivt på miljöområdet i Norrbotten just nu men samtidigt ser vi att det krävs mycket mer inom vissa delar, framför allt vad gäller bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald, säger Jörgen Naalisvaara, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kontakt