Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anbud för arkeologisk utredning Norrbotniabanan inom Piteå

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Anbudsförfrågan: Nu kan arkeologiska verksamheter lämna anbud för arkeologisk utredning av Trafikverkets korridor för Norrbottniabanan inom Piteå kommun.

Länsstyrelsen inbjuder er att lämna anbud för arkeologisk utredning enl. 2 kap. 11 § kulturmiljölagen. Utredningen omfattar Trafikverkets korridor för Norrbotniabanan inom Piteå kommun, Norrbottens län.

Länsstyrelsen har bedömt att kostnaden kommer att överstiga 20 prisbasbelopp och därför kommer undersökare utses genom anbudsförfarande, i enlighet med kulturmiljölagens verkställighetsföreskrifter 2017:1 20§. Ta del av förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Anbudet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 2023-03-10. Ett anbud som kommer in för sent kommer inte att prövas. Inlämnat anbud ska innehålla undersökningsplan inklusive kostnadsberäkning för genomförandet av den arkeologiska utredningen.

Ta del av förfrågningsunderlaget i sin helhet.

Diarienummer

431-14649-2022

Anbudet ska ha kommit in senast

2023-03-10

Kontakt