Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga halter av läkemedel i uttrar

en utter på rygg i vatten, liten fisk i munnen. Foto: Kenneth Johansson

I studien ingick 60 uttrar från hela landet. Av dessa hade 58 st läkemedel i sig. Från Norrbottens län ingick 17 uttrar och alla hade läkemedel i sig. Foto: Kenneth Johansson

I en färsk rapport från Naturhistoriska riksmuseet, "Miljögifter i utter från Sverige", visar resultaten bland annat att en utter från Boden som trafikdödades 2019 hade högst uppmätta halter av flest olika läkemedel. Den innehöll läkemedel som används för att behandla migrän, schizofreni, maniska psykostillstånd och depression.

En annan norrbottnisk utter som trafikdödades redan 1985 vid Avvakko, norr om Gällivare, utmärkte sig med att ha flest olika läkemedel i sig, hela 14 stycken. Även i Sjaunja, som ligger i väglöst land väster om Gällivare, hade en utter från 2001 högsta halterna av ett antidepressivt läkemedel.

Högre halter i uttern än i fisk

Uttrarna får i sig dessa läkemedel via sin föda, som huvudsakligen är fisk. Eftersom uttern är en så kallad toppredator högst upp i näringskedjan ackumuleras alla ämnen som bytesdjuren fått i sig. Av den anledningen blir halterna högre i utter än i fisk. Läkemedel kommer ut i vattendragen från oss människor via avlopp och reningsverk som inte klarar av att rena vattnet.

Miljöindikatorer för förorenade områden

Denna studie visar att uttrar kan fungera som miljöindikatorer och genom analyser av döda uttrar kan man hitta förorenade områden. Hur uttrar påverkas av dessa ämnen är okänt. Än så länge ser de döda uttrarna som kommer in till Naturhistoriska riksmuseet från hela landet att ha varit vid god hälsa och de flesta honor har nyligen haft ungar.

Även genom inventeringar av utter ser vi att utterstammen fortfarande är på uppgång i länet och vi ser inget som tyder på att de inte kan få ungar. Hur det går för uttrarna framöver håller vi koll på genom vår miljöövervakning, säger Susanne Backe på Länsstyrelsen i Norrbottens läns miljöanalysenhet.

Kontakt