Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen på plats när EU-kommissionen träffas i Kiruna

Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet.

Det första mötet i Sverige under ordförandeskapet äger rum i Kiruna. Statministern har bjudit in EU-kommissionen för samtal med regeringen om ordförandeskapets prioriteringar och aktuella frågor på EU:s agenda.

Den 12–13 januari samlas den europeiska kommissionen i länet - när Sverige inleder sitt ordförandeskap i EU:s ministerråd.
På inbjudan av statsminister Ulf Kristersson och regeringen kommer det under två dagar att hållas ett arbetsmöte i Sveriges nordligaste stad Kiruna, som omgärdas av storslagen natur och ligger i framkant inom innovation, rymdforskning och grön omställning.
Vid mötet deltar regeringen, kommissionärer och ordförande Ursula von der Leyen. Men även H.M. Konungen samt landshövding Lotta Finstorp är på plats i Kiruna. Landshövdingen kommer att representera länet och vara regeringens stöd när det kommer till frågor som rör Norrbotten.

Under första halvåret 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Sverige har fastställt fyra prioriteringar för arbetet under sitt tredje ordförandeskap i rådet:

  • Säkerhet – enighet
  • Konkurrenskraft
  • Grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval

Sveriges ordförandeskap kommer att prioritera såväl fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina som stöd för Ukrainas väg mot EU. Man kommer att ägna uppmärksamhet åt europeisk konkurrenskraft, minskning av riskerna för höga och volatila energipriser, reformer av energimarknaden, grön omställning och upprätthållande av rättsstatsprincipen.

— Vi har valt att hålla detta möte i Kiruna för att visa upp en unik del av Sverige – en unik region i EU där det just nu pågår en grön industriell omställning som är av historisk omfattning, säger statsminister Ulf Kristersson.

För landshövding Lotta Finstorp är dagarna i Kiruna en möjlighet att informera regeringen.

— Jag ska uppdatera regeringen om läget i länet. Det som händer här är unikt, det har inte hänt något liknande sedan industrialiseringen. Vi behöver visa att vi i Norrbotten inte bara bygger industrier, utan också bygger det attraktiva samhället där det är nära till naturen, kulturen och människorna. Visa att vi målmedvetet bygger samhället där det finns möjligheter för alla att skapa sig en framtid och skaffa sig utbildning. Ett samhälle där det finns många spännande jobbmöjligheter, säger Lotta Finstorp.

EU-ordförandeskapet

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under 6‑månadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete i rådet.

De medlemsländer som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. Detta system infördes genom Lissabonfördraget 2009. Trion sätter upp långsiktiga mål och utarbetar en gemensam agenda med de ämnen och viktiga frågor som rådet ska ta upp under en 18‑månadersperiod. På grundval av detta program utarbetar vart och ett av de tre länderna sitt eget mer utförliga 6‑månadersprogram.

Den nuvarande ordförandeskapstrion består av Frankrike, Tjeckien och Sverige.

Sveriges ordförandeskap 2023

Våren 2023 är Sverige ordförande i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Ordförandeskapet innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet. Under det svenska ordförandeskapet leder regeringen och Regeringskansliets tjänstemän flertalet av de möten som genomförs i Europeiska unionens råd, totalt handlar det om cirka 2000 möten i Bryssel och Luxemburg. Omkring 150 informella möten och konferenser kommer att arrangeras i Sverige.

Det första mötet med EU-kommissionen kommer att hållas i Kiruna i januari 2023.

Kontakt