Högt vattenstånd i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Husbehovsfiskare blir medborgarforskare

Fiskad röding ligger vid vattenbrynet

Rödingen kan komma att bli mindre vanligt förekommande i våra fjällvatten. Foto: Dan Blomkvist

För att på ett bättre sätt följa hur klimatförändringarna påverkar våra fiskbestånd har länsstyrelsen gjort om den obligatoriska fångstrapporteringen för husbehovsfisket i fjällen. Den blankett som ska fyllas i innehåller fler arter än tidigare och de som har tillstånd för husbehovsfiske uppmanas att bli så kallade medborgarforskare genom att bidra med värdefulla data till fiskeförvaltningen.

Klimatförändringarna påverkar våra fiskevatten bland annat genom att varmvattenälskande arter gynnas och att sammansättningen av olika fiskarter i ett vatten kan komma att förändras. Omfattningen av förändringarna är dock svåra att bedöma och det skulle krävas mycket stora och kostbara insatser för att följa utvecklingen genom systematiska provfisken.

— När vi funderade på detta kom vi på att vi ju faktiskt redan har mellan 400-500 provfiskare på plats ute i länet. Även om husbehovsfisket inte bedrivs systematiskt och metodiskt som ett riktigt provfiske så är det fråga om en stor datamängd som över tid bör kunna ge en övergripande bild över de förändringar som sker, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen.

Fler fiskarter inkluderas

Den fångstrapportering som hittills skett har främst varit inriktad på att följa de arter som varit föremål för husbehovsfisket som exempelvis sik, röding och öring. För att fylla den nya funktionen har därför fångstrapporteringen gjorts om och inkluderar nu flera arter som exempelvis abborre, gädda och mört. I ett informationsbrev inför 2023 års säsong uppmanar länsstyrelsen alla husbehovsfiskare att ta chansen att bli så kallade medborgarforskare som med sin fångstrapportering bidrar till ett bättre kunskapsläge.

— Om detta fungerar och man rapporterar noggrant så kommer vi på länsstyrelsen att bli bättre på att bedöma de förändringar som sker och därigenom också bättre på att besvara frågor från allmänheten när man hör av sig till oss, säger Dan Blomkvist.

Klimatförändringarna påverkar fiskebeståndet

Klimatförändringarna medför högre vattentemperaturer och längre perioder med isfria förhållanden. Detta gynnar mer varmvattenälskande arter som abborre, gädda och mörtfiskar som kan komma att öka i mängd och under vissa omständigheter kan komma att vandra in och bilda bestånd i vatten där dom tidigare inte har funnits. Klimatförändringarna kan också påverka förhållandena mellan befintliga arter som exempelvis öring och röding i och med att rödingen som i hög grad är kallvattengynnad tappar i konkurrenskraft gentemot öringen.

Länsstyrelsen får återkommande in uppgifter på att detta är ett pågående process i vår fjällvärld men omfattningen är svår att avgöra eftersom ingen mer omfattande övervakning sker på detta område. Genom att göra om fångstrapporteringen för det husbehovsfiske som bedrivs i många fjällvattnen hoppas länsstyrelsen kunna få in bättre underlag för att bedöma hur klimatförändringarna påverkat våra fiskebestånd.

Medborgarforskning

”Citizen science” eller medborgarforskning innebär att man engagerar stora grupper av allmänheten för att hjälpa till med undersökningar genom exempelvis insamling av stora mängder data.

Om medborgarforskning hos Vetenskap och allmänhet (extern länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt