Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur tror norrbottningarna att Länsstyrelsen är som arbetsgivare?

Tre kollegor från Länsstyrelsen pratar och skrattar

Under hösten har vi genomfört en enkät där vi frågat hur du tror att det är att arbeta hos oss på Länsstyrelsen. Resultatet visar bland annat att norrbottningarna förknippar Länsstyrelsen som en arbetsplats med meningsfulla arbetsuppgifter, trygg anställning och många olika karriärvägar. Tack alla ni som har deltagit och svarat!

Resultatet från enkäten* visar att dessa tre områden är mest intressanta att arbeta inom:

  1. Samhällsskydd (frågor rörande krishantering och skydd mot olyckor)
  2. Naturvård och rovdjur, Landsbygd och jordbruksfrågor, Internationellt samarbete, stödja utvecklingsprojekt
  3. Klimat och energifrågor

På frågan om vilka kvaliteter man förknippar med Länsstyrelsen som arbetsplats svarade de flesta så här:

  • Meningsfulla arbetsuppgifter
  • Trygga anställningsformer
  • Många olika karriärvägar

Andra värden som förknippas med Länsstyrelsen är vårt breda ansvarsområde, sakkunnighet samt att vi arbetar för en hållbar utveckling.

Enkäten visade också att 78,4 procent är intresserade eller mycket intresserade av söka jobb hos oss!

Vi är stolta över att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetar kontinuerligt för att både attrahera nya medarbetare samt behålla och utveckla befintliga medarbetare. Här kan du läsa mer om vårt arbetsgivarerbjudande till dig och ta gärna en titt på de lediga tjänster som vi har just nu.

Som tack för deltagandet i enkäten lottar vi ut fina priser till fyra som har svarat. Vinnarna kontaktas via e-post.

*) Totalt svarade 116 personer på enkätundersökningen. 93 % angav att de bor i Norrbottens län, varav ca 42 % bor i Luleå, Boden eller Piteå. Endast 5 % arbetar på Länsstyrelsen Norrbotten.

Kontakt