Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

170 miljoner till investeringar i konkurrenskraftiga jordbruks- och trädgårdsföretag i Norrbotten

Kor som vilar i ladugården

Norrbotten får nästan tre gånger så mycket stöd till investeringar inom lantbruk, jordbruk och miljö, årligen jämfört med tidigare år. Syftet med investeringsstöden är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Den 3 januari 2023 öppnar ansökan till projekt- och investeringsstöden.

— Det här är en rejäl injektion till framtiden. Livsmedelsproduktionen från jordbruk och trädgård är mycket viktiga för landsbygdens näringsliv och en tillväxt behövs nu mer än någonsin. Dessa stöd är ovärderliga då företagen i norr inte har samma finansieringsmöjligheter som i södra Sverige. Samtidigt ges de yngre nya företagarna en extra satsning genom startstöd och en högre stödprocent vid investering. På så sätt stimuleras generationsväxlingen, säger Ove Karlsson, chef på landsbygdsenheten.

Investeringsstöden kan sökas för bland annat investeringar i nya djurstallar, system för torkning och lagring, växthusodling, täckdikning och teknik som gör produktionen mer hållbar. Det finns också medel för de jordbruksföretag som diversifierar sig med annan verksamhet.

Satsningar på kompetensutveckling och samarbeten

Satsningar ska också göras på att kompetensutveckla företagen för ökad lönsamhet och konkurrenskraft. I Norrbotten är kompetenssatsningar på företagsledning och produktion redan på gång. Det är viktigt att företagen fortsätter utvecklas för att kunna möta olika utmaningar i framtiden. I Norrbotten finns bra förutsättningar i form av god kvalitet på åkermarken och ett klimat som nu och i framtiden gynnar produktion av livsmedel och trädgårdsprodukter.

— Norrbotten är i landsbygdssammanhang ett län som är beroende av ett utvecklat samarbete mellan företag, organisationer och samhället. Där ska vi försöka använda stöd till samarbetsåtgärder som underlättar vårt arbete och hjälper oss lösa utmaningar. Det här är mycket positivt för Norrbotten och vi ser fram emot allt vi kommer kunna åstadkomma med den ökade potten till investeringsstöd, säger Ove Karlsson.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor. 45 miljarder är från EU och cirka 15 miljarder är svensk finansiering. Nästan 8,5 miljarder ska betalas ut i projekt- och investeringsstöd och stöd via Leader under perioden.

Kontakt