Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Delegationen som är ett viktigt forum för jämställdhet

Delegater på bilden: Lotta Finstorp, Länsstyrelsen, Lina Segerlund, Länsstyrelsen, Linda Moestam, Länsstyrelsen, Karin Forsman, Norrbottens Kommuner, Linda Frohm, Region Norrbotten, Jonna Barsk, SSAB, Linnea Persson, Sametinget, Linn Rosendahl, Försvarsmakten, Annika Hellgren, Länsstyrelsen, Katarina Halvardsson, RF-SISU Norrbotten, Moa Lygren, Region Norrbotten, Arne Björkman, Arbetsförmedlingen och Kathrine Norberg, LTU. Saknas gör Jonas Sköld, Polisen samt Ulrica Hammarström, Norrbottens Kommuner. Foto: Länsstyrelsen

Jämställdhetsdelegationen i Norrbotten träffades förra veckan i Luleå. Landshövding Lotta Finstorp hade sammankallat forumets delegater för att bland annat diskutera en ny extern länsstrategi för jämställdhet samt den stora satsningen på jämställd industri som pågår.

— Vi behöver säkerställa att jämställdhet är en prioriterad fråga i länet och Jämställdhetsdelegationen är ett viktigt forum där delegaterna placerar jämställdhet högt upp på agendan. Vi måste arbeta tillsammans för att hantera ojämställdheten i samhället. Det går inte att arbeta i egna stuprör utan det krävs gemensamma analyser, åtgärder och prioriteringar. Att mötas kring samlade erfarenheter och utmaningar underlättar i arbetet för att nå resultat, både i den egna verksamheten och på samhällsnivå, säger Lotta Finstorp, landshövding och ordförande för Jämställdhetsdelegationen.

Ny strategi för jämställdhet i länet

Under mötet planerade delegationen för kommande år. Länsstyrelsen har bland annat ett regeringsuppdrag att ta fram en ny extern länsstrategi för jämställdhet, ett arbete som bland annat genomförs i nära samarbete med Jämställdhetsdelegationen. Det sker också en stor satsning på jämställd industri där delegationen deltar i framtagning av en avsiktsförklaring. Det är ett samarbete som sker tillsammans med Länsstyrelsen i Västerbottens län och som är av stor vikt för att bidra till en jämställd och hållbar samhällsomvandling.

Ledamöterna i delegationen bidrar med kompetens och driv, de utbyter erfarenheter med andra delegater, samt säkerställer att de egna organisationerna placerar jämställdhetsfrågorna högt upp på agendan.

Nästa möte arrangeras i mars 2023.

Om Jämställdhetsdelegationen

  • Länsstyrelsen ska verka för att Sveriges jämställdhetspolitik får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. För att stödja detta arbete har Länsstyrelsen en Jämställdhetsdelegation i Norrbotten.
  • Jämställdhetsdelegationen är ett strategiskt samverkansforum som ska arbeta för att de nationella målen uppnås i länet, samt föra arbetet med jämställdhetsintegrering framåt.
  • Landshövding Lotta Finstorp är ordförande och leder delegationen tillsammans med Linda Moestam, särskilt sakkunnig inom jämställdhet på Länsstyrelsen.
  • Ledamöter från 10 organisationer i Norrbotten ingår i delegationen.
  • Jämställdhetsdelegationen träffas fyra gånger per år och Länsstyrelsen är sammankallande.

Delegationens aktörer

Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Luleå tekniska universitet, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Kommuner, Polismyndigheten, Region Norrbotten, RF‑SISU Norrbotten, Sametinget samt SSAB.

Kontakt

Linda Moestam

Utvecklingsledare och särskilt sakkunnig inom jämställdhet

Telefon 010-2255409