Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kaunis Iron AB får miljötillstånd för gruvverksamheten i Pajala

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Idag meddelade mark- och miljödomstolen att de beviljar Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor och Kaunisvaara anrikningsverk. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järnslig.

Domstolen anser att verksamheten kan tillåtas med en begränsning av den årliga produktionen från 20 miljoner ton till 10 miljoner ton malm. Tillståndet är också förknippat med ett antal stränga villkor.

— Nu har en lång process kommit i mål och bolaget har fått ett nytt miljötillstånd vilket är bra för samhället och alla som bor, lever och verkar i området. Det här är ett positivt besked för Norrbotten och för Pajala. Tillståndet är förknippat med många stränga villkor för att säkerställa en hållbar utveckling i området och länet, säger landshövding Lotta Finstorp.

60 villkor som bolaget måste uppfylla

Domstolen meddelar att bolaget har visat att verksamheten kan tillåtas, men domstolen bedömer att det krävs omfattande och stränga villkor för att göra det. Det handlar om cirka 60 detaljerade villkor med försiktighetsmått och begränsningsvärden som bolaget måste ta hänsyn till.

— Domstolen anser att bolagets ansökan är fullständig för att ge verksamheten grönt ljus, men samtidigt sätter de upp ett antal villkor som måste vara uppfyllda. Vi kommer tillsammans med bolaget att sätta oss in i dessa villkor och vad de innebär, säger Karin Börjesson, chef för samhällsavdelningen.

Kontakt