Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora gränsöverskridande

EU-satsningar finansieras

Inomhus i en stor lokal. Människor som sitter på stolar framför en stor scen.

Nu har det nya Interreg Aurora programmet godkänt de första projekten. De två styrkommittéerna för delområde Sápmi och delområde Aurora har träffats den 22-23 november i Luleå för att besluta om nya gränsöverskridande samarbetsprojekt finansierade av EU.

I den första ansökningsomgången prioriterade styrkommittéerna 27 projekt som tillsammans beviljas drygt 21 miljoner euro.

Styrgruppen för delområde Sápmi godkände två förstudier. En av förstudierna syftar till att stärka kunskaper och färdigheter i utveckling av digitala spel på samiska språk. De digitala spelen ska kunna användas i undervisning om Sápmi, de spelar även en viktig roll i att överföra traditionell samisk kunskap. Det andra godkända projektet ska bidra till att vitalisera det skoltsamiska språket och kulturen. Statusen för det skoltsamiska språket och kulturen är idag kritisk i Norge och Finland.

Styrgruppen för delområde Aurora godkände flera intressanta projekt som leds av forsknings- och utbildningsinstitutioner inom programområdet. Ett av de godkända projekten ska etablera en gränsöverskridande samarbetsplattform inom hållbart byggande, mellan akademi, mindre byggföretag samt byggindustri. Styrkommittén beslutade också att finansiera övervakning och återställande av biologisk mångfald på grunda bottnar i norra Bottenviken.

Iiris Mäntyranta, programdirektör uttrycker att det finns ett stort intresse för gränsöverskridande samarbete mellan Sverige, Norge och Finland samt Sápmi.

Förvaltande myndighet, Länsstyrelsen i Norrbotten är glad över att se många projektansökningar där aktörer från de två tidigare Interreg-programmen, Nord och Botnia Atlantica har hittat varandra. Vi ser fram emot uppstarten av våra allra första godkända Interreg Aurora-projekt som kommer stärka konkurrenskraften och attraktionskraften för hela programområdet.

Kontakt