Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvarsövning Vilde stärker förmågan att möta ett väpnat angrepp

Inomhus i en stor lokal. Människor som sitter på stolar framför en stor scen.

Höjd beredskap, väpnat angrepp, samverkan och kommunikation var några av de delar som berördes när 130 deltagare från hela Norrbotten övade tillsammans under två intensiva dagar. Övningen är en del av en större totalförsvarsövning i länet som fått namnet Vilde.

Under 2020 genomfördes en nationell totalförsvarsövning i syfte att stärka totalförsvarsförmågan i hela landet. Som en fortsättning på den nationella övningen bestämde Länsstyrelsen i Norrbotten sig för att ta fram en motsvarande övning på regional och lokal nivå – Totalförsvarsövning Vilde.

Övningen genomförs i samverkan med Försvarsmakten och syftet är att pröva, utveckla och stärka totalförsvarsförmågan i Norrbotten, både inför och under ett väpnat angrepp. Övningen ska också ge underlag för den fortsatta utvecklingen och planeringen av totalförsvaret.

— Regeringen har i den försvarspolitiska inriktningen för 2021-2026 sagt att vi fortsatt ska arbeta med en återuppbyggnad av totalförsvaret. Totalförsvarsövning Vilde är en del i det arbetet. Kriget i Ukraina har också gjort att behovet av att öva och öka kunskapen inom det här området har blivit ännu större, säger David Ström, handläggare vid Enheten för samhällsskydd och projektledare för övningen.

Den 21-22 november genomfördes ett av delmomenten av totalförsvarsövning Vilde. Då samlades cirka 130 deltagare från kommuner, Region Norrbotten, Trafikverket, Polismyndigheten, Migrationsverket, Svenska kyrkan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Norra militärregionen för att tillsammans öka kunskapen om totalförsvaret. Under dagarna varvades informationspass om olika aktörers roller och ansvar med övningsmoment där deltagarna diskuterade frågor om hur vi samverkar, kommunicerar och leder våra respektive organisationer i ett läge där Regeringen har beslutat om höjd beredskap.

Diskussionerna var livliga och samtliga deltagare var överens om hur viktigt det är att öva tillsammans.

— Det här var en nyttig övning och en ögonöppnare på många sätt. Som kommun är vi en otroligt viktig del av totalförsvaret och det är bra att vi börjar diskutera sådana här svåra frågor även om vi idag inte har svar på allt, säger Anna Lindberg, kommunchef i Älvsbyns kommun.

Totalförsvarsövning Vilde kommer att fortsätta med olika delmoment under 2023 för att sedan avslutas med en regional ledningsövning under 2024.

Kontakt