Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samhällsbyggnadsdagarna:
God gestaltad miljö

Svart avtryck av en hand med en streckkod mot rosa bakgrund.

Länsstyrelsen i Norrbotten har tillsammans med Norrbottens Kommuner och med stöd av europeiska utvecklingsfondens ”North Sweden Green Deal” anordnat den årliga konferensen Samhällsbyggnadsdagarna.

Konferensen som arrangerades i Piteå i början av oktober hade huvudtemat god gestaltad livsmiljö, och fokus låg på både byggande och planeringsfrågor. Föreläsningsutbudet erbjöd utmaningar och möjligheter, från stad till landsbygd. Vissa föreläsningar handlade om utmaningar och möjligheter för mindre orter och kommuner, medan andra handlade om konst i staden. Det låg också fokus på Norrbotten som län, både internt med livsmedelsstrategi men även externt i ambitionen att lära av andra projekt runt om i landet.

Konferensen avslutades med ett studiebesök lett av Piteås stadsarkitekt Florian Steiner och sedan med ett följande panelsamtal mellan Florian Steiner, Mia Persson, stadsarkitekt i Luleå och Nelli Flores Nilsson, länsarkitekt Norrbotten för att knyta ihop säcken.

Efter en utvärdering av konferenesen kan Länsstyrelsen i Norrbotten konstatera att gensvaret varit gott och många deltagare yttrade en förväntan på kommande år. Den genomsyrande strategin för en produktiv och givande konferens var att satsa mycket på mingel och inbjuda till dialog när tillfälle gavs. Nästa år kommerLänsstyrelsen att fortsätta utveckla konceptet med dialog, nätverkande och ett inkluderande föreläsningsutbud.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet har fått stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 

 

 

 

Kontakt