Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norrbotten deltar i nationella kampanjen En vecka fri från våld

Landshövding Lotta Finstorp

Mäns våld mot kvinnor tar sig olika uttryck och är ett av vår tids stora samhälls- och jämställdhetsproblem. Arbetet mot våld pågår hela året men under kampanjen En vecka fri från våld sätter vi extra fokus på det viktiga förebyggande arbetet runt om i Norrbotten.

Den 21–27 november arrangeras föreläsningar, utställningar, filmvisningar, ljusmanifestationer och en rad andra aktiviteter på olika platser i länet. Kampanjen vänder sig till yrkesverksamma, allmänhet, unga, politiker och beslutsfattare och arrangeras i samverkan mellan Länsstyrelsen, kommuner, tjej-och kvinnojourer, fritidsgårdar och andra aktörer i samhället.

- Mäns våld mot kvinnor är en viktig fråga att lyfta och därför är det självklart för oss att vara med under en vecka fri från våld. Allt arbete i den här frågan vilar på en fungerande samverkan både inom kommunen och externt. Genom god samverkan på olika nivåer i samhället kan vi stötta de kvinnor och barn som utsätts för våld i olika former, säger Sara Granström, socialsekreterare och samordnare Våld i nära relationer, Piteå kommun.

Stort intresse för kampanjen i länet

Kampanjen En vecka fri från våld i Norrbotten växte under pandemin tack vare att fler aktörer runt om i länet anslöt och fler kunde ta del av digitala evenemang - något arrangörerna tagit med sig även i år. Många av årets programpunkter är hybrida, livesända eller digitala så att fler kan delta. I Norrbotten finns ett stort intresse av att vara en del av veckan med stor spridning över hela länet.

- I år erbjuder vi både fysiska träffar och hybridlösningar genom allt från kompetenshöjande föreläsningar till filmvisningar, ljusmanifestationer, kampanjer och mycket mer. Det är viktigt att vi betonar hur avgörande det är att vi tillsammans gör allt vi kan för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Den här veckan är ett bra sätt för oss att förena krafter från hela länet, säger Annika Hellgren, utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen i Norrbotten.

Samverkan från individ- till samhällsnivå avgörande

För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett effektivt förebyggande arbete och samverkan mellan civilsamhälle och myndigheter är avgörande i det våldsförebyggande arbetet.

I Norrbotten arrangeras veckan av Länsstyrelsen, Luleå kommun, Bodens kommun, Tjejjouren Luleå, Kvinnojouren Nike Gällivare, Kalix kommun, Kalix Folkhögskola, Kvinno- och Tjejjouren Pärlan Älvsbyn, Piteå kommun, Arjeplogs kommun samt Rädda Barnen. Kampanjen stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Kampanjen återkommer varje år och genomförs på många olika platser i Sverige. Visionen är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Kontakt

Annika Hellgren, Länsstyrelsen i Norrbottens län

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Telefon 010-225 54 41 

Sara Granström, Piteå kommun

Samordnare Våld i nära relationer

Telefon 0911-696 590